Seminarky.cz > Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Ulice: Křížkovského 511/8

Město: Olomouc

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Podnikatelský plán: sociální firma Kominol, s. r. o.

Práce seznamuje se sociální firmou Kominol, s. r. o., a předkládá podnikatelský záměr jejího dalšího rozvoje. Po základních informacích o společnosti ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Podnikatelský záměr

938x

Historie lyžování

Práce představuje historii lyžování. Zmiňuje, jaké značky byly první lyže, kdy vznikl Spolek pro rozvoj lyžařského sportu nebo kdy se asimilovalo lyžo... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

921x

Pohybové hry Zš

Práce popisuje pedagogické vedení dětí v hodině tělesné výchovy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - teorie, Humanitní - ostatní, Tělesná výchova - sportovní činnosti, Pedagogika

527x

Marcel Mauss: Esej o daru

Práce je recenzí díla Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech francouzského sociologa Marcela Mausse, který bývá právě díky t... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Antropologie, Sociologie

426x

Svoboda lidského jednání

Seminární práce se zabývá problematikou svobody lidského jednání. Vychází z pojetí svobody podle českého filosofa Jana Sokola a zaměřuje se na vztah m... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Filozofie

337x

René Rémond: Náboženství a společnost v Evropě

Práce na základě díla Náboženství a společnost v Evropě autora René Rémonda zachycuje vztah náboženství, společnosti a církve a jeho rozdílné podoby p... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Sociologie

329x

Didaktika - otázka k SZZk

Jedná se o vypracovanou otázku ke SZZk na PdF UP. Otázka se věnuje učebnici jako pomůcce, vysvětluje její funkce, strukturální prvky a popisuje formy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Kategorie: Pedagogika

321x

Spoluzávislost - kodependence

Tato diplomová práce je zaměřena na jedince, jejichž blízká osoba, ke které mají citovou vazbu, je závislá na návykových látkách, v tomto případě na a... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Diplomové práce

Kategorie: Sociální práce


315x

Moderní problémy moderní společnosti

Esej k Sociologickému prosemináři je založena na četbě knihy Úvod do sociologie autora Jana Kellera. Pojednává problematiku moderního uspořádání spole... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Sociologie

281x

Diagnostika psychopatologických projevů u dětí, mládeže a dospělých

Práce se zabývá diagnostikou psychopatologických projevů u dětí, mládeže a dospělých. Popisuje metody, cíle i postupy diagnostických činností.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Kategorie: Psychologie


276x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [15]