Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Struktura literárního díla

Struktura literárního díla


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovité zápisky se věnují pojmům ve vztahu ke struktuře literárního díla. Probírají po řadě problematiku jazykového, tematického a kompozičního plánu.

Obsah

1.
Jazykový plán
2.
Tematický plán
3.
Kompoziční plán

Úryvek

"1. Struktura literárního díla:
Plány:
• Jazykový
• Tématický
• Kompoziční

Jazykový plán – základem je jazyk spisovný, ale používají se všechny jazykové vrstvy
a) Útvary jazyka:
 obecná čeština
 archaismy
 nářečí
 slang (mluva lidí určité zájmové skupiny)
 vulgarismy
 dialekty – hovorový
Tématický plán – každé literární dílo má nějaké téma (námět)

Námět – širší tématický okruh (z venkova, města, současnosti, minulosti apod.)
Motiv – základní prvky tématické výstavby
Téma:
- Hlavní
- Vedlejší
Epizoda – tématický celek, který je spjatý s ostatními jen volně (spojen s jednou postavou)
Postavy – hlavní, vedlejší; jejich charakteristika ( přímo-konstatováním), nepřímo-v jednání,
srovnáním)
děj- realizuje se v událostech, příhodách
prostředí – skutečné, neskutečné, místně určité, neoznačené, zachyceno stručně, zachyceno podrobně

Kompoziční plán = forma, uspořádání tematických a jazykových složek
a) retrospektivní plán – vzpomínky, pohled do minulosti
b) chronologický plán – kroniky, romány
c) paralelní vyprávění – 2 děje vedle sebe, vzájemně se prolínají, souvisí spolu
d) rámcová povídka – vložený příběh do jiného příběhu

vztah dějových linií:
 rámcový (závěrečný motiv = úvodní motiv)
 paralelní (samostatné příběhy)
 řetězový (návaznost událostí, spjaty s hl. hrdinou)

vnitřní výstavba děje
 úvod
 zápletka
 vyvrcholení konfliktu
 zvrat
 závěr, řešení konfliktu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511119c209fb0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_literarniho_dila.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse