Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Struktura norem - výpisky z přednášek

Struktura norem - výpisky z přednášek


Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi stručné výpisky z přednášek seznamují se strukturou norem. Bodově charakterizují integrovaný systém, zejména integraci QMS, EMS, BOZP (HSMS). Informují o změnách v ISO normách pro mezinárodní systémové standardy 9001:2008 a popisují ISO řady 9000:2000.

Obsah

1.
Struktura norem
2.
Integrovaný systém (Integrace QMS, EMS, BOZP (HSMS))
3.
Změny v ISO 9001:2008
4.
ISO řady 9000:2000

Úryvek

"Integrovaný systém
Integrace QMS, EMS, BOZP (HSMS)
- záměrem je zjednodušení zhospodárnění provozu integrovaným systémem ve srovnání s provozováním izolovaných manažerských systémů
Společné oblasti:
- delegování odpovědnosti a pravomoci
- management zdrojů (finančních, lidských, technických)
- komunikování (externí a interní)
- plánování – vývoj programů a postupů pro dosahování cílů
- řízení dokumentů a záznamů
- management shody (operativní dosahování cílů a cílových hodnot)
- management neshody (havarijní připravenost a nežádoucí situace)
- analýza dat a údajů (auditování)
- návrh opatření (požadavků a dopadů, příčin a následků)
- přezkoumání managementu a stanovování priorit

ZMĚNY V ISO 9001:2008
- nejsou zásadní, jde o:
- vysvětlení přístupu – např. v 6.4 pracovní prostředí je nová poznámka. Pojem pracovní prostředí se vztahuje na podmínky, z a které je práce prováděna a zahrnuje fyzikální, environmentální a jiné faktory (jako hluk, teplota, vlhkost, osvětlení, počasí)
- přeformulování textu – např. v 4.2.1 d) upřesněno, že dokumenty zahrnují záznamy
- sjednocení terminologie s ISO 14001 a OHSAS 18001 – např. je doplněno přezkoumání efektivnosti a nápravě/preventivního opatření
- nepatrné změny, které mohou mít v určitých situacích hlubší obsah např. je doplněno: Majetek zákazníka může zahrnovat duševní majetek a osobní údaje

ZMĚNY V ISO 9001:2008
Nejdůležitější:
- zdůraznění plnění právních požadavků
- řízení externích procesů
- měření a monitorování procesů
- pojmová kompatibilita ISO 14001 A OHSAS

Přechodné období a konec platnosti ISO 9001:2000
14. listopad 2008 – oficiální vydání ISO 9001:2008
JARO 2009 – přepokládané vydání ČSN EN ISO 9001:2009
14. listopad (rok od vydání normy) – nové certifikáty a certifikace pouze ISO 9001:2008
14. listopad 2010 (dva roky od vydání normy) – konec planosti certifikátů ISO 9001:2000
Přechodné období nezávisí na vydání národního překladu, počítá se od oficiálního přijetí a vydání normy Mezinárodní standardizační organizací (ISO)"

Poznámka

Přednášky z VŠ podnikání a.s.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4acc57c0103c2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_norem.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse