Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Studentská pečeť - analýza marketingového mixu

Studentská pečeť - analýza marketingového mixuKategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Tato práce obsahuje analýzu marketingového mixu čokolády Studentská pečeť. V úvodu je představena firma Nestlé, včetně její historie. Dále jsou popsány druhy Studentské pečeti a analyzován výrobek - jeho funkce, obal, design a životní cyklus. Práce se rovněž věnuje demografickým kritériím, spotřebitelské komunikaci firmy Nestlé, včetně jejího vztahu ke konkurenci.

Obsah

1.
Nestlé v ČR
2.
Historie Nestlé
3.
Druhy Studentské pečeti
4.
Výrobek
4.1.
Jádro výrobku
4.2.
Obal
4.3.
Design
5.
Životní cyklus
6.
Demografická kritéria
7.
Spotřebitelská komunikace
8.
Vztah ke konkurenci
9.
Závěr

Úryvek

"4. Výrobek

Studentská pečeť firmy Nestlé patří mezi výrobky spotřební, a to zboží běžné denní spotřeby. Z hlediska dělení výrobků podle trvanlivosti patří čokolády mezi zboží krátkodobé (netrvanlivé).

Jádro výrobku
Základní funkcí čokolády je uspokojit fyziologickou potřebu každého člověka, a to potřebu jíst. Kromě toho je čokoláda vhodná k rychlému doplnění energie. Mnozí lidé také konzumují čokoládu ve stresových situacích, protože bylo dokázáno že jsou v ní obsaženy látky, které mají uklidňující účinky.

Obal
Obal čokolády odpovídá požadavkům daným evropskou směrnicí a plní 2 hlavní funkce:

Ochranná funkce – čokoláda je zabalena do staniolu, který slouží k zabránění vstupu vzduchu a tím pádem i k prodloužení trvanlivosti.
Prodejní funkce – obal by měl zaujmout zákazníka a donutit ho ke koupi.

Design
Na obalu se nachází motiv pečeti spolu s „proudem“ tekoucí čokolády, který má vzbudit v zákazníkovi chuť na čokoládu. Na obalu samozřejmě nesmí chybět světoznámé logo Orion."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 5 stran. Práce obsahuje grafiku a graf.
Velká část textu je kompilační, pouze marketingový mix výrobku je autorský. Práce čerpá ze zdrojů: http://www.nestle.cz/hlavni-udaje.asp; http://www.nestle.cz/historie-na-nasem-trhu.asp; http://www.cokoladovy.borec.cz/statistika.htm; http://www.carpathia.cz/files/ncbp_2004_cz.pdf.; http://www.kojeneckavyziva.cz/content.aspx?pageid=44.
Vysoká škola polytechnická Jihlava.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49d39df0935b2.zip (770 kB)
Nezabalený formát:
Studenstka_pecet.doc (822 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse