Referáty marketingový mix

Název Goodness Staženo

Marketingový mix společnosti Škoda, a. s.

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se autor zabývá historií společnosti Škoda od jejího založení až po spojení s Volkswagenem. Druh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

654x

Reklama

Jak už samotný název vypovídá, je tato práce věnována reklamě. V úvodu je představen samotný pojem a poté následuje vysvětlení důležitosti reklamy jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

561x

Marketingový komunikační mix

Práce formou výpisků vysvětluje fungování a náležitosti marketingového komunikačního mixu. Podrobně se věnuje komunikaci, včetně jejích prostředků, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

526x

Studentská pečeť - analýza marketingového mixu

Tato práce obsahuje analýzu marketingového mixu čokolády Studentská pečeť. V úvodu je představena firma Nestlé, včetně její historie. Dále jsou popsán... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


471x

Marketingový mix

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

381x

Podpora prodeje

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

300x

Poziční mapa telefonů na trhu

Jedná se o vypracovanou seminární práci do předmětu Marketingový Mix na VŠB - EKF (za 5 bodů k zápočtu), která se věnuje tématu rozložení jednotlivých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

265x

Výrobková řada Nestlé Bifidus - marketingový mix

Práce se zabývá marketingovým mixem výrobkové řady Nestlé Bifidus. Zaměřuje se na jednotlivé části marketingového mixu za účelem lepšího pochopení dan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

242x

BOSCH - marketingový mix

Tato práce se zabývá marketingovým mixem firmy Bosch. V úvodu firmu stručně charakterizuje, poté se zabývá její řadou autorádií s názvem FunLine. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

193x

Distribuce

Práce nejprve definuje distribuci, věnuje se jejímu postavení v marketingovém mixu a způsobům distribuce v reálném podnikání. Poté podrobněji charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Marketingový mix

187x
1  2  3  4  5  6  »