Referáty marketingový mix

Název Goodness Staženo

Marketingový mix společnosti Škoda, a. s.

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se autor zabývá historií společnosti Škoda od jejího založení až po spojení s Volkswagenem. Druh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

669x

Studentská pečeť - analýza marketingového mixu

Tato práce obsahuje analýzu marketingového mixu čokolády Studentská pečeť. V úvodu je představena firma Nestlé, včetně její historie. Dále jsou popsán... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


587x

Reklama

Jak už samotný název vypovídá, je tato práce věnována reklamě. V úvodu je představen samotný pojem a poté následuje vysvětlení důležitosti reklamy jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

563x

Marketingový komunikační mix

Práce formou výpisků vysvětluje fungování a náležitosti marketingového komunikačního mixu. Podrobně se věnuje komunikaci, včetně jejích prostředků, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

529x

Marketingový mix

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

391x

Podpora prodeje

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

302x

Poziční mapa telefonů na trhu

Jedná se o vypracovanou seminární práci do předmětu Marketingový Mix na VŠB - EKF (za 5 bodů k zápočtu), která se věnuje tématu rozložení jednotlivých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

289x

Výrobková řada Nestlé Bifidus - marketingový mix

Práce se zabývá marketingovým mixem výrobkové řady Nestlé Bifidus. Zaměřuje se na jednotlivé části marketingového mixu za účelem lepšího pochopení dan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

242x

Solárium - cvičení z marketingového mixu

Práce je cvičením z marketingového mixu pro solárium, který se věnuje jen problematice 8 P pro tuto oblast podnikání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

214x

BOSCH - marketingový mix

Tato práce se zabývá marketingovým mixem firmy Bosch. V úvodu firmu stručně charakterizuje, poté se zabývá její řadou autorádií s názvem FunLine. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

196x
1  2  3  4  5  6  »