Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stupňování přídavných jmen, slovesa se změnou kmenu o>ue

Stupňování přídavných jmen, slovesa se změnou kmenu o>ue


Kategorie: Nauky o španělském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Časování sloves se změnou kmenové samohlásky - o>ue (recordar - vzpomínat (si). Stupňování přídavných jmen - tvoření komparativu a superlativu, pravidelné tvary, nepravidelné tvary (bueno-dobrý, malo-špatný), přídavná jména s pravidelnými i nepravidelnými tvary (grande (velký) - más grande, mayor, pequeňo (malý) - más pequeňo, menor), užití tvarů přídavných jmen - označení /popření stejné míry vlastnosti, označení větší/menší míry vlastnosti, označení největší/nejmenší míry vlastnosti.

Obsah

1.
Časování sloves se změnou kmenové samohlásky - o>ue
2.
Stupňování přídavných jmen

Úryvek

"Některá přídavná jména tvoří jak pravidelné,tak nepravidelné tvary. Užití pravidelného nebo nepravidelného tvaru se řídí významem přídavného jména:
Základní tvar…….grande-velký
Komparativ………más grande (que)-větší než (rozměrem)…………….mayor (que) /major/-starší (než)
Superlativ………...el /la más grande (de)- největší (z) (rozměrem)…….el/la mayor (de)-nejstarší (z)

Základní tvar…….pequeňo/pekeňo/-malý
Komparativ………más pequeňo (que)-menší (než)……………………. menor (que)-mladší (než)
Superlativ………...el/la más pequeňo/a (de)-nejmenší (z)……………...el/la menor (de)-nejmladší (z)

!!!Při stupňování přídavných jmen je třeba dodržovat shodu s podstatným jménem v rodě a čísle!!!"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4409a8e61019b.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
stupnovani_pridavnych_jmen.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse