Svalová soustava


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin biologie se zaměřují na svalovou soustavu člověka. Po úvodních informacích rozdělují svalovinu na tři skupiny a poté se přesunují ke stavbě kosterního svalu. Nakonec jsou uvedena kritéria dělení svalů.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Typy svaloviny
2.1.
Svalová tkáň hladká
2.2.
Svalová tkáň příčně pruhovaná
2.3.
Svalová tkáň srdeční
3.
Stavba kosterního svalu
4.
Dělení svalů

Úryvek

"Svalová soustava
→ s kosterní soustavou tvoří pohybovou soustavu
→ lidské tělo tvoří cca 600 svalů
→ svaly tvoří až 40% hmotnosti lidského těla

- tři typy svaloviny
- svalová tkáň hladká → protáhlé buňky, spojené vazivem, obsah myofibril,
tvoří většinu vnitřních orgánů cév
(nepracují v závislosti na naší vůli)
- svalová tkáň příčně pruhovaná→ ze svalových vláken, tvoří svaly kosterní, svaly
hltanu a jazyka
(jejich fungování můžeme ovlivnit)
- svalová tkáň srdeční → (příčně pruhovaná) ovšem rytmické stahy
(nezávisle na vůli)
Stavba kosterního svalu

→ 2 části
- část masitá (svalové bříško) → základní jednotka = svalové vlákno (spojují se a
vytváří snopečky – spojují se ve snopce - snopce vytváří
svalové bříško- na fascie)
- obsahuje aktin a myozin (zasunují se do sebe → stahy)
- obsahuje nitkovité útvary = myofibrily (pruhování)
- část šlašitá (šlacha) → lesklá, bílá, díky ní - připojení svalu ke kosti

Svaly dělíme
Podle funkce dělíme
ohybač,natahovač,přitahovač,svrašťovač

Podle krajiny uložení
zádový,prsní,pažní

Podle směru svalových snopců
přímý,šikmý
Podle obrysu
kruhový
Podle tvaru
dlouhý,krátký,plochý,široký
Podle stavby
dvojhlavý,trojhlavý

- každý pohyb svalu je zajišťován více svaly, spolupracující (SYNERGISTÉ), v opačném pohybu najdeme (ANTAGONISTY)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51eb162375405.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Svalova_soustava.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse