Seminarky.cz > Životopisy > > > Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava z Lemberka


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce líčí tragický osud jedné z nejvýznamnějších postav české historie, od jejího dětství až do její brzké smrti. Autorka věnuje velkou pozornost i jejímu rodinnému zázemí a zájmům jejích rodičů, které život Zdislavy velmi ovlivnily. Závěr práce je věnován Zdislavinu prohlášení za svatou a jejím atributům.

Obsah

1.
Rodiče
2.
Mládí
3.
Manželství
4.
Charita

Úryvek

"Zdislava se narodila někdy kolem roku 1220 ve městě Křižanov, které se nachází poblíž Velkého Meziříčí. Její rodiče byli značně zámožní, vzdělaní a velmi zbožní. Zdislava měla mladší sourozence, tři sestry a bratra: Eufémii, Elišku, Libuši a Petra. Zdislava spolu se sestrami se provdala za české velmože. Zprávy o jejím životě můžeme nalézt v díle kronikáře žďárského kláštera.
Její otec se jmenoval Přibyslav a byl významnou moravskou osobností. Zastával důležité úřady. V Brně byl purkrabím a spravoval brněnský hrad. Kolem roku 1238 byl pan Přibyslav také kastelánem na Veveří, hradě severozápadně od Brna. Jeho stálým sídlem byl však Křižanov. Ve Žďáře chtěl mnichům cisterciákům nechat postavit klášter, ale smrt byla rychlejší než on. Zemřel roku 1251.
Zdislavina matka se jmenovala Sibyla a do Čech přišla v průvodu Kunhuty, dcery Filipa Švábského, nevěsty budoucího krále Václava I.,jemuž byla zasnoubena asi kolem roku 1207. Sibyla, mladá dvorní dáma Kunhuty , pocházela ze Středomoří, z království obojí Sicílie. Byla velmi vzdělaná a pobožná. Sibyla se třikrát provdala, její druhé manželství bylo s panem Přibyslavem uzavřeno kolem roku 1220. Oba dva věnovali velkou pozornost klášterům. Podporovali společně s královnou Kunhutou klášter rozjímavých sester v Brně. Po smrti Přibyslava se Sibyla provdala potřetí. Po smrti třetího muže se k ní přidružila její dcera Eufémie, rovněž vdova, a se služebnou Leogardou žily všechny po způsobu poustevnic v malých domcích vedle cisterciáckého kláštera. Sibyla zemřela roku 1262 a byla pochována ve žďárském klášterním chrámu.
Zdislava prožila své mládí ve vzorném rodinném prostředí na hradě Křižanově a patrně i v Brně. Provdala se jako mladičká, bylo jí něco přes patnáct let, za pana Havla z rodu Markvarticů , pána na hradě Lemberku v severních Čechách.
Její muž byl typ rytíře 13. století. V tehdejším dění vystupoval jako muž znamenité válečné slávy. Byl zanícený pro věci náboženské jako jeho rodiče. Jeho otec pan Markvart II., i jeho matka paní Hostilka horlivě podporovali rytířské řády, jako například johanity v Mladé Boleslavi, kde měli Markvartici svůj rodný hrad. Havel udržoval přátelství s mocným olomouckým biskupem Brunonem, od něhož obdržel léno. Podporoval i řád bratří kazatelů – dominikánů, který si jeho manželka velmi oblíbila.
Zdislava žila na hradě Lemberku v severních Čechách. Narodily se jí čtyři děti, Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou. Práce skoro opomíjí nejdůležitější aspekty Zdislavina života - zájem o charitu a život v manželství.
Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hisx0008.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zdislava_z_Lemberka.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse