Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světlo z pohledu chemického a biologického

Světlo z pohledu chemického a biologického


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce se zabývá světlem z pohledu biologie (fotosyntézou) a z pohledu chemie (chemickými zdroji světla).

Obsah

1.
Fotosyntéza
2.
Chemické zdroje světla

Úryvek

"Fotosyntéza:
• Pro fotosyntézu je nejlepší spektrum světla mezi 380-760nm. Čím více světla do fotosyntézi vstoupí, tím se zvyšuje rychlost procesu zvyšuje. Kompenzační světelný bod- moment, kdy se výdej a příjem CO2 vyrovná. Vysoká intenzita světla, vzniká velké množství kyslíkových radikálů, ale tyto radikály likviduje bílkovina D1 (radikály ruší chod fotosystému II.).

Chemické zdroje světla:
• Většinou se jedná o luminiscenci, která se dělí na další podskupiny
• Luminiscence se obvykle vyskytuje v pevných, nebo kapalných látkách
• Princip:
◦ Exitace atomu pomocí záření, popř jiného atomu- návrat atomu do původního stavu- uvolnění fotonu.
• Luminofory jsou látky u nichž nastává luminiscence.
• Druhy lumiscence:
◦ Fotoluminiscence- luminiscenci vyvolává elektromagnetické záření
◦ Elektroluminiscence- luminiscenci vyvolává El. pole
◦ Katoduluminiscence- luminiscenci vyvolávají dopadající elektrony
◦ Chemoluminiscence- luminiscenci vyvolává chemická reakce
▪ Bioluminiscence:
• Využívají ji některé organismi.
• Luciferin+kyslík > oxyluciferin+ světlo (luciferin- ,,skupina biologických pigmentů, které jsou schopné emitovat energii v podobě světla; tato biochemická reakce se nazývá bioluminiscence.“
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioluminiscence 16.4.2011))
• Při reakci vzniká 96 % světla a 4% tepla- velmi efektivní
◦ Pro luminiscenci, kterou využijeme praktocky například ve svítících tičinkách potřebujeme tyto látky:
pentahydrát síranu měďnatého, peroxid vodíku, uhličitan sodný, uhličitan amonný, ester kyseliny šťavelové, fluorofor, terciální butan"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f223dc84cf0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Svetlo_chemicky_biologicky_pohled.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse