Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová meziválečná próza

Světová meziválečná próza


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež poskytuje heslovitý přehled autorů a děl meziválečné světové prózy, se otevírá kusým náčrtem společenských podmínek dané doby a vyzdvižením rysů literatury 20. století odlišujících ji od písemnictví století předchozího. Poté následuje seznam významných spisovatelů podle jednotlivých zemí doplněný o životopisné poznámky či charakteristiky tvorby a soupis známých děl. Závěr obsahuje několik citátů z knih Malý princ a Stařec a moře.

Obsah

1.
Společensko-historické pozadí
2.
Hlavní rysy literatury 20. století ve srovnání s literaturou 19. století
3.
Rozdělení meziválečné literatury
4.
Americká próza mezi válkami
4.1.
Ernest Hemingway
4.2.
Francis Scott Fitzgerald
4.3.
Theodore Dreiser
4.4.
John Steinbeck
5.
Francouzská próza mezi válkami
5.1.
Romain Rolland
5.2.
Henri Barbusse
5.3.
Francois Mauriac
5.4.
Antoine de Saint-Exupéry
6.
Německá próza mezi válkami
6.1.
Heinrich Mann
6.2.
Thomas Mann
6.3.
Lion Feuchtwanger
6.4.
Erich Maria Remarque
6.5.
Egon Ervin Kisch
7.
Anglická próza mezi válkami
7.1.
John Galsworthy
7.2.
George Bernard Shaw
8.
Citáty z literatury

Úryvek

"MEZIVÁLEČNÁ SVĚTOVÁ PRÓZA 1. ½ 20. STOLETÍ

Společensko-historické pozadí: Realita se neobyčejně zkomplikovala!
Sigmund Freud…psychoanalýza
Albert Einstein…teorie relativity
Důsledek: lidská skepse, rezignace, nedůvěra

Hlavní atributy literatury 20. stol. X 19.stol.: 1) Ubývá dějovosti
2) Stává se subjektivnější
3) Proměny ve vnímání času
4) Exprese (výraz)-zobrazit vnitřní realitu
5) Prvky absurdity (viz Kafka)
6) Využívání podtextu
7) Prolínání významových rovin
8) Experimenty s jazykem
9) Nutí si existenciální problémy uvědomit!

Rozdělení meziválečné literatury: a) Realistický proud
b) Experimentální (moderní) próza
c) Detabuizující literatura
AMERICKÁ PRÓZA MEZI VÁLKAMI:

Ernest HEMINGWAY: Sbohem armádo 1.am.voják zraněný na italské frontě Zelené pahorky africké
1953-Pulitzerova cena Smrt odpoledne
1954-Nobelova cena Povídky
Stařec a moře(viz kulturní deník str. 66)
Komu zvoní hrana

Francis Scott FITZGERALD: Velký Gatsby
Krásní a prokletí

Theodore DREISER:
Představitel am. naturalismu a socialismu Americká tragédie


John STEINBECK: Pláň Tortilla
1962-Nobelova cena O myších a lidech (novela)
vynikající epik Hrozny hněvu
živočisnost a náruživost hlav. postav Na východ od ráje

FRANCOUZSKÁ PRÓZA MEZI VÁLKAMI:

Romain ROLLAND: Jan Kryštof
1905-Nobelova cena (jako 3. Francouz) Okouzlená duše
Petr a Lucie (viz kultur. deník str. 61)
Dobrý člověk ještě žije
Životopis Beethovena, Michelangela

Henri BARBUSSE: Oheň; Peklo (vliv naturalismu Zoly)

Francois MAURIAC: Polibek malomocnému
1952-Nobelova cena Pustina lásky

Antoine de SAINT-EXUPÉRY: Malý princ (viz kultur.deník str. 63)
(1900-1944) Země lidí
-působil jako civilní letec Válečný zajetec
Kurýr na Jih
Citadela

NĚMECKÁ PRÓZA MEZI VÁLKAMI:

Heinrich MANN: Profesor Neřád
-zbaven něm. občanství Mládí krále Jindřicha IV.

Thomas MANN: Buddenbrookové
-též zbaven něm. obč. Doktor Faustus

Lion FEUCHTWANGER: Žid Süss
-Židovský spisovatel Židovka z Toleda
-vynikající vypravěč sáhodlouhých příběhů Lišky na vinici

Erich Maria REMARQUE: Na západní frontě klid(viz KD str.70)
-v 18 letech se ocitl na frontě 1.sv.v. Tři kamarádi; Černý obelisk
Nebe nezná vyvolených
Cesta zpátky; Jiskra života
Vítězný oblouk

Egon Ervín KISCH: Pasák; Zuřivý reportér
-jeho krédo:“Být při tom“ Pražská dobrodružství
“zuřivý reportér“ Tržiště senzací; Pražský pitaval

ANGLICKÁ PRÓZA MEZI VÁLKAMI:

John GALSWORTHY: Sága rodu Forsytů
1932-Nobelova cena Moderní komedie
-jeho dílo:má tradiční románové rysy Konec kapitoly

“Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý hlupák může udělat totéž.“ (G. B. Shaw)

George Bernand SHAW: Svatá Jana
1925-Nobelova cena Caesar a Kleopatra
Dům zlomených srdcí
Pygmalion
(podle této komedie * muzikál My Fair Lady)

CITÁTY z přečtené literatury:
• “Svět slz je tak záhadný.“ (Exupéry:Malý princ)
• “Člověk se vydává v nebezpečí, že bude plakat, když se nechal ochočit.“(Exupéry:Malý princ)
• “Člověka je možné zničit, ale ne porazit.“ (E. Hemingway:Stařec a moře)
• “Mít štěstí je lepší, ale já budu radši svědomitý. Když pak člověk potká štěstí, je aspoň připraven.“ (E. Hemingway:Stařec a moře)
Vlastní názory viz kulturní deník!"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.
Práce odkazuje na kulturní deník, který není její součástí. Jména autorů, nadpisy, citáty a odkazy na knihy zpracované v kulturním deníku jsou zvýrazněny barevně.
Práce má vysoce heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ecd3cdff3584.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Mezivalecna_svetova_proza.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse