Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová náboženství

Světová náboženství


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato krátká práce poskytuje rychlý přehled zastoupení světových náboženství. Vychází z průzkumu, který v roce 2005 publikovala Encyclopædia Britannica. Uvádí, kolik procent obyvatel se hlásí k jakému náboženství. Výsledky jsou zpracovány do grafu.

Obsah

1.
Nejrozšířenější víra
2.
Lidé bez vyznání
3.
Východní náboženství
4.
Graf

Úryvek

"Světová náboženství ovlivňují život spousty národů, mají silný vliv na jejich myšlenky, činy a jednání. Co víra to jiný pohled na svět, co stát to jiný počet věřících. Výsledek z roku 2005, který analyzovala Encyclopædia Britannica ukazuje jasná čísla.
Z celého průzkumu zvítězilo jednoznačně křesťanství. Celých 33, 06 % populace se hlásí k této víře a to hlavně kvůli své mohutné rozšířenosti. Na druhé příčce se usídlilo islámské náboženství, jež svojí též mohutnou expanzí dosáhlo k 20, 28 %. Naším poměrům vzdálený hinduismus čítá 13, 33% a jemu v celku blízký buddhismus za ním pokulhává s 5,87%. Čína se svým obrovským počtem obyvatel zaujala v žebříčku 4. místo (6.27%), neboť většina jejích obyvatel se hlásí k čínskému národnímu náboženství. Z grafu může poznat, že ve světové populaci se nachází široká skupina lidí bez vyznání a skupina ateistů, celkově dosáhli cca 14%. Co se týče odlehlých krajů, které na naší zemi stále jsou a nejsou nijak ovlivněné rozvinutou civilizací, stalé udržují víru ve svá vlastní božstva, tento podíl nazýváme Etnická náboženstva a činí 3.97%. Mezi náboženství s hlubokou tradicí patří i židovské náboženství- Judaismus, věřících je pouhých 0.23 %. K vírám dálného východu, jako je například Konfucianismus se hlásí 0.10 % či k Taoismu pouhých 0.04 %. Sikhismus jakožto víra starověké Indie čítá 0.39%. Další víry a učení, například Zorostrismus je zastoupen 0.04% vyznavačů a nejnovější náboženství světa Baha´ismus je podporován 0.12%. Mezi hlavní náboženství se řadí i uctívání božstev či přírody některých domorodých kmenů, najdeme i tak zvaná „nová náboženská hnutí“, která jsou většinou považovány za sekty a počet jejich příznivců je s celkovým počtem populace Země zanedbatelný."

Poznámka

Práce obsahuje 1 graf o rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ccc09be8fc8b.zip (237 kB)
Nezabalený formát:
Svetova_nabozenstvi.doc (259 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse