Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Krátký referát na téma WHO - Světová zdravotnická organizace popisuje činnost této instituce a vyjmenovává orgány WHO.

Obsah

1.
Sídlo
2.
Cíle
3.
Orgány
4.
Členské státy

Úryvek

"Světová zdravotnická organizace neboli World Health Organization je agentura OSN. Centrálu má v Ženevě ve Švýcarsku. Regionální úřady WHO jsou v Brazzaville (Kongo), Washingtonu (USA), Káhiře (Egypt), Kodani (Dánsko), Dillí (Indie) a v Manile (Filipíny). WHO byla založena Spojenými národy 7. dubna 1948. Tento den se na celém světě slaví jako Světový den zdraví. Současnou generální ředitelkou je Dr. Margaret Chan.
Konstituce (statut) WHO stanovuje, že jejím úkolem je „dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví“. Její hlavní úloha je likvidovat nemoci, speciálně infekční nemoci. V rámci mezinárodního monitorování průběhu a šíření infekčních nemocí jako SARS, malárie a AIDS, realizuje též programy na likvidaci těchto nemocí, a to vývojem a distribucí vakcín. WHO se snaží vyvinout vakcíny proti nemocem, jako jsou malárie a schistosomóza a v nejbližších letech plánuje eliminovat dětskou obrnu.
Hlavní strategické záměry WHO jsou:
• omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace;
• podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;
• rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;
• rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.
Orgány WHO jsou Světové zdravotnické shromáždění, Výkonná rada a sekretariát.
Světové zdravotnické shromáždění je složeno z delegátů zastupujících členy. Každý člen je zastoupen ne více než třemi delegáty, z nichž jeden je určen za hlavního delegáta. Každý člen má ve shromáždění jeden hlas. Shromáždění se obvykle sejde každý rok v květnu a kromě jmenování generálního ředitele (na období 5 let) monitoruje finanční řízení organizace. Shromáždění také kontroluje a schvaluje předložený programový rozpočet a volí 32 členů Výkonné rady.
Výkonná rada se skládá z 32 osob zvolených Světovým zdravotnickým shromážděním. Členové jsou voleni na tři léta a mohou být zvoleni znovu. Výkonná rada zřizuje výbory. Hlavní funkce Rady je realizace rozhodnutí a řízení Shromáždění.
Sekretariát se skládá z generálního ředitele a technických a správních úředníků, jichž je asi 11000 a jsou tvořeni zdravotními a jinými experty a pomocným personálem, pracujícím v centrále, v 6 regionálních úřadech.
WHO má 193 členských států, včetně všech členských států OSN kromě Lichtenštejnska. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo členem zakládajícím. Území, která nejsou členské státy OSN, se mohou připojit jako přidružení členové, je-li to schváleno volbou Shromáždění."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x560aaf393ec66.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Svetova_zdravotnicka_organizace.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse