Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Světové drama 1.poloviny 20. století - tahák

Světové drama 1.poloviny 20. století - tahák


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák z literatury velmi nepřehledně vypisuje vybrané představitele světového dramatu první poloviny 20. století, včetně jejich děl.

Obsah

1.
Maurice Maeterlinck
2.
George Bernard Shaw
3.
Johan August Strindberg
4.
Luigi Pirandello
5.
Bertolt Brecht
6.
Federico García Lorca
7.
Eugene Gladstone O'Neill

Úryvek

"Svět.drama1.pol.20.st.
-real.,natur.,symb.,impres.,expres.,
-elektř.,zvuk.,film.projekce,světlo
Symbol.dr.- M. Maeterlinck
-hry-chmurný ráz, osudovost
Pellas a Melisandra /Modrý pták
Real.,Natur.-GBShaw-Pygmalion
-prof.Higgins,Pickering,Líza D.
Život paní Warrenové+dc.Vivie
Sv.Jana-14.st.100letáVálkaAnXFr
G.Hauptmann-natural.
Před V sl.-hl.hr.Helena(uh.doly)
Před Z sl.-30tálétavNě-fašisti
A.Strinberg-Tanec smrti:
AliceXEdgar_vztah vyřeší smrt
L.Pirandello-Šest postav hledá
autora-polyfonie,relativismus
Verismus-spojeni real.+natur.
Epické div.-Znaky: . . . . . . . . . .
Brecht-dramatik,režisér
Berliner Ensamble-založil ho
HrálySeJehoHry,nebylyPůvodni
Třígrošová-deux ex machina
Matka Kuráž a její děti:
30tiletá válka-Markytáka-3děti
Kavkazský křídový kruh
Strah a bída třetí říše
život Galileiho
Španělsko_F.G.Lorca
Krvavá svatba; Pláňka;
Dům doni Bernardy
E.O´Neill-Smutek sluší Elektře
Cesta dlouhým dnem do noci"

Poznámka

Práce s velmi nízkou informační hodnotou.
Tato práce obsahuje věcné chyby: Pellas a Melisandra má být Pelleas a Melisanda;
Strinberg má být Strindberg.
Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b7fd58303dc2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Svetove_drama_tahak.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse