Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Svobodný přístup k informacím, masová média a jejich funkce

Svobodný přístup k informacím, masová média a jejich funkce


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Věcná seminární práce na téma svobodný přístup k informacím, masová média a jejich funkce. Práce se hodí do předmětu Občanská nauka/výchova.

Obsah

1.Co je to informace
2-3.Zákon o svobodném přístupu k informacím
4-5.Masová média a jejich funkce
6.Závěr
7.Zdroje

Úryvek

"Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem a užívá se v
různých významech. V nejobecnějším slova smyslu je informace chápána jako údaj o reálném
prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje
neurčitost systému (např. příjemce /uživatel informace). Množství informace je dáno rozdílem mezi
stavem neurčitosti systému, kterou měl systém před přijetím informace, a stavem neurčitosti, která
se přijetím informace odstranila.
Užší významy informace lze zhruba roztřídit takto:
• V běžné řeči :
• informace jako vědění, které lze předávat, jako obsah zprávy či sdělení;
• informace (plurál) - místo, kde se lze o něčem informovat.
• Ve vědě je informace vnímaným údajem o vlastnostech a uspořádání objektu .
• V informatice tvoří informaci kódovaná data (protiklad šumu), která lze vysílat, přijímat,
uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi
neurčitostí (entropií) informace (nebo stavu) před a po zprávě. Občas je slovo informace
chybně zaměňováno s pojmem data, který spíše představuje „to, z čeho informaci
získáváme“ (například číslo na konkrétní osobu z telefonního seznamu). Nosičem informace
je signál.
Informace obecně je proces vnímání a poznávání vlastností a uspořádání objektů kolem nás.
Pro živé bytosti můžeme definici informace doplnit také tím, že informace je odpovědí na otázku.
Esoterické a filosofické výklady o informaci jako o součástí kosmu která by mohla, jako nějaká
inteligentní substance samostatně existovat i mimo naše vědomí a mít nějaké schopnosti, nejsou
doloženy objektivními poznatky.
Zákon o svobodě informací
Zákon o svobodě informací je legislativní nařízení, které garantuje přístup k informacím držených
státem. Ustanovují proces, ve kterém mohou být vznášeny požadavky na vládou držené informace.
Všechny tyto požadavky pak musejí být přijaty a za minimální náklady, kromě standardních
výjimek. Vláda je typicky vázána povinností vydat a podpořit otevřenost k takto vyžádaným
informacím (tato skutečnost získala různé přezdívky, např. ve Spojených státech „sunshine law“ –
doslova zákon slunečního světla). V mnoha zemích jsou ústavní záruky na právo na přístup k
informacím, ale většinou jsou nevyužity pokud neexistuje specifická legislativa.
Zákon o svobodě informací nějakou formu implementovalo přes 85 zemí světa. Švédský zákon
tohoto druhu z roku 1776 je nejstarší. Další země pracují na představení tohoto zákona, jenž v nich
již může existovat, ale ne na nelostátní úrovni.
Souvisejícím konceptem jsou veřejná zasedání, ke kterým má veřejnost ze zákona přístup (nikoli
pouze k výsledkům těchto jednání). V mnoha zemích se svobodný přístup k informacím pojí se
zákony na ochranu informací, resp. jsou součástí jednoho legislativního celku.
Základní princip za zákonem o svobodě informací je ten, že důkazní břemeno leží na straně, která je
žádána o informace, nikoli žadateli. Strana, která požadavek obdržela, většinou nesmí poskytnutí
informací žadateli podmiňovat vysvětlením, proč o tyto informace žádá. Stejně tak, žadatel nemusí
vysvětlovat, proč informace vyžaduje, většinou kromě případů, kdy informace není tajná.
Legislativa o svobodné přístupu k informacím ve světě
Ve Spojených státech amerických
Ve Spojených státech dne 4. července 1966 podepsal prezident Lyndonem B. Johnsonem nařízení
Freedom of Information Act, které vešlo v platnost následující rok. Dodatky o přístupu k
informacím v elektronické formě (The Electronic Freedom of Information Act Amendments) byly
podepsány prezidentem Clintonem 2. října 1996."

Poznámka

SŠ Rokycany

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28399
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse