Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systém a fylogeneze bezobratlých - přednášky

Systém a fylogeneze bezobratlých - přednášky


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, velmi nepřehledně, pouze strohým výpisem, shrnuje nejdůležitějších fakta z předmětu biologie, týkající se systému a fylogeneze bezobratlých.

Obsah

1.
Binomická nomenklatura
2.
Carl von Linné
3.
Prvoci
4.
Rozmnožování
5.
Žahavci
6.
Tasemnice
7.
Kroužkovci
8.
Plži
9.
Mlži
10.
Hlavonožci
11.
Pavoukovci
12.
Mnohonožky
13.
Perloočky
14.
Hmyz

Úryvek

"Plži jsou bahenka živorodá, bahnatka malá, slimáček polní, plzák lesní.
Mlži jsou ústřice jedlá, velevrub malířský, kyjovka šupinatá, zéva obrovská.
Larva škeble rybničné = glochidium.
Jedno z ramen samců chobotnice má funkci kopulačního orgánu = hektokotylové.
Integrovaná mozková zauzlina (mozek) hlavonožců a jejich komorové oči nejsou důkazem že hlavonožci jsou základem vývojové větve obratlovců, jde pouze o konvergentní vývoj dvou nepříbuzných skupin živočichů.
Hlavonožci představují jeden z vrcholů vývoje bezobratlých s nečlánkovaným měkkým tělem bez vývojového pokračování.
Členovci mají nestejnocenně článkované tělo, vedle složených očí i jednoduché oči a článkované končetiny.
Trochofora je larva mořských mnohoštětinatců, je plovoucí larva mnohoštětinatců se dvěma věnci vířivých brv a dokončuje vývoj v dospělce narůstáním tělních článků v zadní části těla.
Drápkovci a želvušky jsou samostatnými kmeny živočichů.
Vyhynulí trilobiti připomínají svým vzhledem ostrorepy, zejména jejich larvální stadia.
Pavoukovci mají 6 párů končetin – 1 pár klepítek (chelicery), 1 pár makadel (pedipalpy) a 4 páry kráčivých končetin.
Pavoukovci dýchají plicními vaky, které evolučně vznikaly vnořením končetin se žaberními lupínky pod povrch těla.
Mohutná klepeta štírů se nacházejí na makadlech.
Jedové žlázy pavouků vyúsťují na klepítkách.
Pavoučci tzv. babího léta jsou mladí jedinci patřící do čeledi běžníkovití.
Larvy roztočů mají 3 páry noh.
Do řádu roztočů patří varoa včelí, vodule, trudník tukový, zákožka svrabová.
Oplozená zimní vajíčka perlooček chráněná obaly přispívají k šíření perlooček na velké vzdálenosti protože vajíčka ulpívají na peří vodních ptáků zejména v době jejich tahu a mohou se pak šířit i větrem.
Vývoj raka říčního je přímý.
Humra a langustu lze rozeznat podle délky tykadel, která jsou u langusty delší než tělo, u humra kratší než tělo.
Šestinozí mají na zadečku zvláštní skákací aparát ve formě vidlice = chvostoskoci.
Stonožky – na každém článku 1 pár noh, masožravci, zemnivka žlutavá.
Mnohonožky – býložravci, svinule lesní, články trupu srostlé po dvou, nohy trupu vytvářejí dvojice párů."

Poznámka

Jedná se o neorganizovaný výčet fakt.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48d4a847d8f76.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
System_fylogeneze_bezobrat.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse