Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém odměňování zaměstnanců

Systém odměňování zaměstnanců

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje se systémem odměňování zaměstnanců z teoretického i praktického hlediska. Skládá se ze dvou částí. První, teoretická část si klade otázku, jaké odměny může zaměstnavatel nabídnout svým zaměstnancům a na co musí brát ohledy. Praktická část je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve firmě FOX, s.r.o.. Platovou politiku firmy hodnotí a navrhuje řešení problematických oblastí.

Obsah

Úvod
1.
Teoretická část
1.1
Potřeby pracovníka
1.2
Nepeněžní typy odměňování zaměstnanců
1.3
Peněžní typy odměňování zaměstnanců
1.4
Vytváření systému odměňování zaměstnanců
1.5
Mzdotvorné faktory
2.
Praktická část
2.1
Představení podniku FOX, s.r.o.
2.2
Mzdová politika podniku FOX, s.r.o.
2.3
Mzdová soustava podniku FOX, s.r.o.
2.3.1
Odměňování dělnických profesí
2.3.2
Odměňování technicko-hospodářských pracovníků
2.3.3
Odměňování ředitele podniku FOX, s.r.o.
2.3.4
Pravidla pro výplatu výkonnostních odměn
2.3.5
Vnitřní předpis pro výplatu odměn
2.4
Zhodnocení systému odměňování v podniku FOX, s.r.o.
2.4.1
Návrh řešení vzniklé situace
3.
Závěr
Seznam zkratek
Poznámky a odkazy
Použitá literatura

Úryvek

"2.3.4 Pravidla pro výplatu výkonnostních odměn
Tato pravidla jsou pravidelně ke konci každého kalendářního roku vyhodnocována tak, aby byla k 1.1. nového roku optimálně nastavena motivovat zaměstnance k co nejlepším pracovním výkonům. Pravidla obsahují výčet všech profesí a funkcí, které se vyskytují v podniku FOX, s.r.o.
Ke každé profesi a funkci je přiřazen určitý procentní sazba, o kterou je možné zvýšit základní časovou mzdu. Na výkonnostní odměny není právní nárok. Každá profese a funkce má stanoveny k plnění tři nebo čtyři tzv. hodnotitelé ukazatelé k plnění. Jsou zde také stanovena pravidla jak a o kolik výkonnostní odměnu krátit nebo v jakém případě výkonnostní odměnu nepřiznat vůbec. Hodnocení provádí a konečnou výši výkonnostní odměny stanoví nadřízený zaměstnanec. Hodnotí se vždy období jednoho měsíce.

Pravidla pro výplatu prémií řediteli podniku:
Součástí Vnitřního předpisu je i prémiový řád podle, kterého náleží po splnění tzv. měřitelných ukazatelů prémie. Účelem poskytování prémií je zajištění maximálně hospodárného a kvalitního řízení podniku FOX, s.r.o., jakož i vytvoření co nejvyššího zisku. Na výplatu prémií není právní nárok a jejich výše se řídí hospodářskou situací v podniku. K plnění je stanoveno pět měřitelných ukazatelů, jejichž plnění je možno měřit. Základem pro výpočet prémií je skutečně dosažena smluvní manažerská mzda ředitele. Prémiové období je měsíční.
O přiznání prémií rozhoduje vlastník podniku, přičemž se řídí ustanoveními prémiového řádu.

2.3.5 Vnitřní předpis pro výplatu odměn
Součástí Vnitřního předpisu jsou pravidla pro výplatu odměny za zlepšený hospodářský výsledek. Ředitel podniku a také všichni ostatní zaměstnanci podniku mají možnost získat odměnu za zlepšený hospodářský výsledek. Vnitřní předpis určuje za jakých podmínek a v jaké výši je možné přiznat odměnu za zlepšený výsledek hospodaření.
Pro ředitele podniku a také všechny ostatní profese a funkce je stanovena procentní sazba, která může být z dosaženého zisku vyplacena. Procentní sazba je odvozena od toho jak velký přínos a úsilí bylo vynaloženo zaměstnancem nebo skupinou zaměstnanců, aby bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku podniku.

Vnitřní předpis obsahuje také tato důležitá závěrečná ustanovení:
Splatnost mezd má FOX, s.r.o. stanovenou nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po skončení výplatního období. Mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen poukázat částku určenou zaměstnancem na jeho účet u peněžního ústavu. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy, které mu byly zúčtovány k výplatě.
S obsahem Vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců FOX, s.r.o. musí být seznámeni všichni zaměstnanci podniku nejpozději při podpisu pracovní smlouvy.
V ostatních otázkách týkajících se odměňování neuvedených ve Vnitřním předpisu bude postupováno podle ustanovení Zákona o mzdě č. 567/2006 Sb., Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a dalších příslušných předpisů v platném znění..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22101
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse