Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém plánování v počítačové firmě - slovensky

Systém plánování v počítačové firmě - slovensky


Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně charakterizuje firmu a její dvě divize hardwaru a softwaru. Poté stanovuje pro obě cíle.

Obsah

1.
Charakteristika firmy
2.
Divizionálna organizačná štruktúra
3.
Plán divízie A
3.1
Do plánu musíme zahrnúť
3.2
Do kontrolného mechanizmu musíme zahrnúť predovšetkým tieto prvky
4.
Plán divízie B
4.1
Plán riadenia by mal taktiež obsahovať nasledovné údaje
5.
Záver

Úryvek

“Plán divízie B:
Pre divíziu zameranú na výrobu hardwaru si určíme tieto ciele:
- zvýšiť produkciu hardwaru oproti minulému roku, vývoj a vylepšenie a modernizácia jednotlivých častí produktov, zvýšenie spoľahlivosti jednotlivých komponentov a to zabezpečíme tak, že zvýšime kvalitu použitých materiálov
Použitie vhodných nástrojov je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej realizácie daného plánu a preto je potrebné zabezpečiť najmä: inovácia technických zariadení, získanie kvalifikovaných zamestnancov so znalosťou v danom odvetví, zefektívniť riadenie top manažérov
Plán riadenia by mal taktiež obsahovať nasledovné údaje:
• údaje o dodávateľoch,
• údaje o zákazníkoch,
• údaje o výrobkoch a objednávkach,
• údaje o štruktúre výroby,
• údaje o výrobných prostriedkoch.
Do procesu výroby je dôležité stanoviť hlavný cieľ výroby. Plánovanie výrobného programu musí taktiež zahrňovať výrobné množstvá, dodaný tovar a tiež pričom sa zohľadňuje obsadenosť a stav kapacít. Kontrola priebehu výrobnej objednávky vo výrobe obsahuje činnosti ako kontrola množstva výrobkov, kontrola plnenia termínov odvádzania výrobných objednávok a tiež kontrola kapacitného využitia strojných zariadení. Plán marketingu ako súčasť zvýšenia zisku musí obsahovať predovšetkým budovanie mena firmy, získavanie stálej klientely, propagovanie nových technológií a výrobkov a garancia najvyššej kvality.

Záver:

Podcenenie problematiky systému plánovania môže viesť v podniku často k nepríjemnému zisteniu, ktoré môžu mať katostrofálne následky. Základ spokojnosti podniku daným systémom plánov spočíva najmä v jeho vhodnom výbere a správnej realizácií."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4849707d1cc10.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
System_planovani.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse