Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Systém řízení cestovního ruchu

Systém řízení cestovního ruchu


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi povrchně seznamuje se systémem řízení cestovního ruchu. Formou stručných hesel a množství nepřehledných zkratech informuje o orgánech a organizacích cestovního ruchu v České republice. Nastiňuje aktivity Ministerstva pro místní rozvoj. Vyjmenovává další orgány zabývající se částečně cestovním ruchem. V závěru se zmiňuje o světových organizacích z oblasti cestovního ruchu.

Obsah

1.
Orgány a organizace cestovního ruchu v ČR
2.
Ministerstvo pro místní rozvoj
3.
Další orgány zabývající se částečně cestovním ruchem
3.1.
Orgány samosprávy
3.2.
Regionální a občanská sdružení
3.3.
Profesní sdružení
4.
Orgány a organizace ve světě

Úryvek

"orgány a organizace CR v ČR
1. oblast státní správy
2. centrální – MMR(je pověřeno)
3. regionální – krajský úřad (odbor CR a turistika)

MMR
 zabývá se regionální politikou, územní plánování, stavební řád, investiční politika, politika plánování, ...
 aktivity: tvorba legislativních norem, koncepce státní politiky CR, statistika a aktivity spojené s členstvím v mezinár. organizacích (agenda spojena se zákonem 139/1999)

 oblast regionální politiky – stěžejním dokumentem je zákon o podpoře reg. rozvoje (upravuje mimo jiné i působnost tzv. vyšších územně správních celků –podpora z fondu EU

 ČCCR – 1.4.1993 – propagace ČR v zahraničí, realizace marketingu na světovém trhu, podpora CR v regionech ČR

 další orgány zabývající se částečně CR: další ministerstva, ČSÚ, ČNB

Orgány samosprávy:
PS a Parlament ČRna úrovni regionů zastupitelstva měst a obcí, krajů komise CR, Asociace krajů ČR komise CR

Reg. a občanská sdružení
- spolupracují s orgány státní správy (př. Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska)
- Klub českých turistů – založen 1888 Vojtou Náprstkem

Profesní sdružení
a) oblast ubyt. a strav. služeb (AHR-Horeca a NFHR, Česká barmanská asociace, Asociace kuchařů a cukrářů)
b) informačních služeb (ATIC)
c) dopravní služby (ÚAMK, Svaz provozovatelů lanovek a vleků, asociace let. dopravců – IATA, ICAO)
d) oblast CK (ACK ČR, AČCKA, UCA)
e) oblast kongresové turistiky (PCO, CTA, PAK-Pražská asociace kongres. turistiky)"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4936c047851b2.zip (331 kB)
Nezabalený formát:
System_rizeni_cestovniho_ruchu_MO.doc (358 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse