Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Hotelnictví a turismus
Název Goodness Staženo

Nabídka a poptávka v cestovním ruchu

Práce velice stručně charakterizuje nabídku a poptávku v cestovním ruchu obecně a následně se věnuje každé kategorii zvlášť.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

777x

WTTC - Světová rada cestování a cestovního ruchu

Práce představuje Světovou radu cestování a cestovního ruchu, věnuje se historii organizace, představuje její členy, nejdůležitější pracovníky a nejvý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

581x

Složitá obsluha, dovednosti, míchání salátu

Práce byla vypracována k závěrečným zkouškám střední školy oboru číšník. Jedná se o míchání salátu před hostem. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

295x

Systém řízení cestovního ruchu

Práce velmi povrchně seznamuje se systémem řízení cestovního ruchu. Formou stručných hesel a množství nepřehledných zkratech informuje o orgánech a or... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

264x

Vývoj hotelnictví

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

228x

Převzetí zájezdu průvodcem, základní používané doklady a formuláře

Zaměstnanci CK - referenti, průvodcovský sbor, vedoucí průvodcovského sboru, pracovník pokladny nebo účetní. Doklady, které souvisí s cestovní agendou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

80x

Klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení

V práci jsou popsány a rozděleny různé typy ubytovacích zařízení. Autor vysvětluje principy klasifikace, upozorňuje na klasifikační rozdíly v rámci je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

77x

Zařízení provozoven - výpisky pro 1. ročník

Práce se zaměřuje na charakteristiku provozoven společného stravování. Objasňuje základní požadavky na vybavení gastronomického provozu a popisuje jed... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

74x

Zeměpis cestovního ruchu - výpisky

Práce seznamuje s druhy a formami cestovního ruchu, objasňuje i jeho předpoklady. Dále je zaměřena na kulturní památky v jednotlivých oblastech cesto... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

26x

Zápisky z hotelnictví

Zápisky z úvodu do hotelnictví v prvním ročníku střední školy nejprve krátce postihují historii a současnost hotelnictví a následně charakterizují zna... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

2x
1  2  »