Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Systém živočišné říše

Systém živočišné říšeKategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přehled taxonomie živočišné říše.

Obsah

1.
Systém živočišné říše

Úryvek

"I. podříše: Prvoci (Protozoa)
Tělo prvoků je tvořeno po celý život jedinou buňkou.

kmen: Praprvoci (Sarcomastigophora)
Nejjednoduší prvoci na rozhraní říše rostlin, živočichů a hub.

podkmeny: Bičíkovci (Mastigophora)
Kořenonožci (Sarcodina)

kmeny: Výtrusovci (Apicomplexa)
Hmyzomorky (Microspora)
Výtrusenky (Myxozoa)
Nálevníci (Ciliophora)

II. podříše: Mnohobuněční (Metazoa)
Tělo metazoí je tvořeno mnoha buňkami, které se specializují na určité funkce a tvoř tkáně a orgány.

odd. A: Diblastika (živočichové se dvěma zárodečnými listy a zpravidla radiálně tělesnou souměrností)

kmeny: Vločkovci (Placozoa)
Houby (Porifera)
Žahavci (Cnidaria)
Žebernatky (Ctenophora)
odd. B: Triblastica (živočichové se třemi zárodečnými listy a zpravidla bilaterální souměrností těla)

α řada: Prvoústí (Protostomia)
Ústní otvor se vyvíjí z blastoporu.

• schizocoelní: dutina tělní schizocoel

kmeny: Morulovci (Mesozoa)
Ploštěnci (Plathelminthes)
Pásnice (Nemertini)

• pseudocoelní: dutina tělní pseudocel

kmeny: Mechovnatci (Entoprocta)
Hlísti (Nemathelminthes)
Vrtejši (Acanthocephala)
Hlavatci (Priapulida)

• coelomoví: pravá dutina tělní (coelom) – nečlánkovaní:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d56cc26f0fa.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
System_deleni_zivocisne_rise.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse