Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Talcott Parsons: Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení - výpis z kapitoly Pojem sociální systém

Talcott Parsons: Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení - výpis z kapitoly Pojem sociální systém


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované výpisky z jedné kapitoly knihy Talcotta Parsonse: Společnosti (Vývojové a srovnávací hodnocení). Kapitola se věnuje zhodnocení společnosti jako systému, jak funguje komunita a jaké je její prostředí nebo se zaměřuje pouze na samostatný organismus.

Obsah

1.
Společnost jako systém
2.
Společnostní komunita a její prostředí
3.
Osobnost jako prostředí společnosti
4.
Organismus a fyzické uspořádání jako prostředí společnosti

Úryvek

"- vzhledem k tomu, že sociální systém je tvořen interakcí lidských jedinců, je každý člen tohoto systému jak aktérem tak předmětem orientace, a to jak pro ostatní aktéry, tak pro sebe. Systém interakce je tedy analytickým aspektem abstrahovatelným z celkových procesů jednání jednotlivých účastníků Tito „jedinci“ jsou současně také organismy, osobnostmi a účastníky kultních systémů.

Společnost jako systém:
Společnost je typ sociálního systém, v jakémkoli světě sociálních systémů, který dosahuje jako systém nejvyššího stupně soběstačnosti vzhledem k svému prostředí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ad8612198fd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Parsons_Spolecnosti.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse