Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Tatjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století - recenze

Tatjana Šišková: Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století - recenzeKategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o recenzi na knihu Menšiny a migranti v České republice socioložky Tatjany Šiškové. Práce nejdříve uvádí životopisná data autorky, poté seznamuje se záměrem publikace. Informuje o jednotlivých částech publikace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Tatjana Šišková – životopis
3.
Záměr publikace
4.
Rozbor knihy dle částí
5.
Závěr

Úryvek

"Kniha je členěna do tří částí, a dále do samostatných kapitol ukončených závěry, nebo vývody, a použitou literaturou. V první části je pozornost věnována těmto oblastem: sociálně-psychologickému pohledu na komunikaci mezi lidmi a na její složitost, se speciálním zaměřením na faktory, které ji komplikují; odbornému demograficko-geografickému pohledu na migraci, její trendy, možnosti, limity a zákonitosti; právnímu pohledu na závazky, které naše země přijala podepsáním asociační dohody se státy Evropské unie. Volný pohyb obyvatel je považován nejen za základní lidské právo. Spolu s volnou výměnou myšlenek a hodnot je svoboda pohybu vnímána také jako předpoklad dalšího hospodářského, vědeckého nebo kulturního rozvoje. Zákony, které podepisujeme ve snaze sladit náš právní řád s právním řádem EU, nás přiblíží vyspělé demokratické společnosti. Tyto zákony však požadují, mimo jiné, od českých institucí, škol i od celé veřejnosti vysokou profesionalitu v přístupu ke všem lidem, tedy i k příslušníkům menšin. Jsme si toho vědomi? Jsme na to připraveni? Druhá část knihy přináší informace o hodnotách, tradicích, historii, komunikačním stylu a rozdílných potřebách etnických skupin migrantů: kteří na naše území přicházejí v poslední době Afgánci, Albánci, Bosňáci, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci; dále o volyňských a černobylských Češích, jejich reemigraci a zapojení do života české společnosti. Třetí část knihy se zabývá různými hledisky o Rómech - naší nejsledovanější menšině, kterou mnozí řadí mezi cizince, aniž si uvědomují, že jsou to naši spoluobčané. Součástí knihy je samostatná část, v níž autorka uvádí údaje o spoluautorech.
Publikace je celkově pojata jako odborný text vzhledem k tomu, že příspěvky do knihy napsali odborníci, kteří se příslušnou národnostní minoritou zabývají a zemi původu mnohokrát navštívili, nebo pracují ve výzkumu a pokusili se jako první vstoupit do nových komunit a získat informace, jež nám skupinu přiblíží. Dostávají se nám informace, které mohou snížit napětí v praktickém životě, a rovněž nám mohou pomoci rozšířit pozitivní pohled na věci a jevy s nimiž se setkáváme a budeme setkávat stále častěji. V knize jsou nashromážděny informace o historii, hodnotách a o komunikačním stylu některých národnostních minorit a etnických skupin migrantů a cizinců žijících na našem území. Menšin je u nás ovšem více a podle prognóz migrace obyvatel světa bude na naše území přicházet stále více lidí z nejrůznějších koutů zeměkoule. Bude velmi důležité, jak se k sobě budeme navzájem chovat, jak si porozumíme. Komunikace musí často překonávat mnoho bariér, proto bude vyžadovat čas a trpělivost, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://is.muni.cz/th/55601/pedf_m/D_I_P_L_O_M_K_A_-_archiv.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4af84ffd93d9f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mensiny_a_migranti.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse