Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technické parametry digitalizace televizního vysílání

Technické parametry digitalizace televizního vysílání


Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá technickými parametry digitalizace televizního vysílání. Stručně popisuje nejen rozdíly mezi analogovým a digitálním příjmem signálu, ale také parametry digitalizace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozdíly mezi analogovým a digitálním příjmem signálu
2.1.
DVB-T
2.2.
DVB-S
2.3.
DVB-C
2.4.
DVB-H
2.5.
T-DAB
2.6.
IPTV
3.
Technické parametry digitalizace
4.
Závěr

Úryvek

"3. Technické parametry digitalizace

Česká republika využívá celoevropského systému digitální televize, který je navržen podle standardu ETS 300 744. Standard ETS 300 744 předepisuje pro digitální terestriální vysílání využívat ortogonální frekvenčně dělený multiplex OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). Modulační systém OFDM je založený na použití velkého počtu dílčích digitálně modulovaných subnosných vln umístěných rovnoměrně v přenosovém kanálu 8 MHz (případně 7 nebo 6 MHz)
Digitální terestriální signál využívá jeden vysokofrekvenční kanál, který je vysílaný jako jeden komplexní celek. Tento komplexní celek obsahuje při středně dosažitelné kvalitě 4-6 televizních programů a velkou řadu dalších datových toků, které zajišťují doplňkové služby. Mezi takové služby může patřit například šíření internetu, telefonní spojení, popřípadě i signál rozhlasového vysílání. Tomuto přenosu více služeb se říká multiplexování.
Kvalita audiovizuálního přenosu a širší využití kmitočtového spektra jsou nejzásadnější změny, které přicházejí s digitalizací. Původní systémy PAL a SECAM ( = standardy kódování barevného signálu pro televizní vysílání. Dalším standardem je NTSC (Severní a střední Amerika). Na vyvinutí tohoto systému se podílely jak vývojově tak finančně všechny evropské země. Evropský systém využívá nejlepších známých způsobů k odstranění přebytečných informací z audiovizuálního signálu, nejlepších známých poznatků o kódování, protichybové ochraně digitálního signálu, modulaci a vysílací technice. Je odolný proti účinkům odražených signálů, nemá problém s příjmem na přenosných televizorech a je v něm zabudována možnost televizního příjmu přes mobilní telefon) dosáhly v těchto oblastech svých mezí, veškerá volná kmitočtová pásma I, III, IV a V, která byla určena pro televizní vysílání, jsou zcela obsazena. To znamená, že další obsazování analogového signálu není možné – přírodní zdroje na tomto poli jsou již zcela vyčerpané. Terestriální digitální vysílání podstatně lépe a hospodárněji využívá kmitočtových pásem. Dokáže využít jednoho vysokofrekvenčního televizního kanálu o šíři 8 Mhz pro 4-7 televizních programů, které jsou včetně přídavných doplňkových služeb.
Jak vlastně digitální vysílání technicky funguje? Jak se dostane promítaný pořad až do našeho obývacího pokoje? V následujícím dodavatelském řetězci popisuji kudy vlastně prochází televizní signál za pomoci digitálního přenosu vysílání od poskytovatele programu až ke koncovému uživateli, tedy divákovi."

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
Práce pro předmět Technika a technologie v elektronických médiích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b69f0cf6a7d9.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Digitalizace_televizniho_vysilani.doc (117 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse