Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technické rezervy v pojišťovnictví a jejich umístění

Technické rezervy v pojišťovnictví a jejich umístění

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je blíže charakterizovat pojistně technické rezervy, a uvést možné způsoby jejich umístění na finančním trhu. První část popisuje pojistně technické riziko a technické rezervy, včetně způsobu jejich tvorby a rozčlenění. Druhá část se věnuje skladbě finančního umístění technických rezerv. Jsou zmíněny nejen zásady investování a technická úroková míra, ale také právní regulace. V příloze se nachází skladba umístění rezerv dle zákona o pojišťovnictví, včetně limitů investování.

Obsah

0.
Úvod
1.
Charakteristika pojistně technického rizika a technických rezerv, členění a tvorba technických rezerv
1.1
Druhy pojistně technických rezerv v ČR
1.2
Bližší charakteristika a způsob tvorby jednotlivých druhů pojistně technických rezerv
2.
Umístění technických rezerv
2.1
Zásady investování pojistně technických rezerv
2.2
Skladba finančního umístění pojistně technických rezerv
2.3
Technická úroková míra a její regulace
3.
Závěr

Úryvek

"Riziko vyskytující se v činnosti pojišťoven nazýváme pojistně technické riziko. Toto riziko jednoduše představuje možnost vzniku kladné nebo záporné odchylky mezi skutečnou a kalkulovanou výší pojistných plnění a nákladů správní režie pojišťovny.

Druhy pojistně technického rizika jsou následující:
• Náhodné riziko představuje náhodné kolísání kolem očekávaného průměrného škodného průběhu, který je stanoven pojistným matematikem,
• Riziko změn představuje změnu podmínek, za kterých bylo stanoveno pojistné,
• Riziko omylu znamená nesprávně odhadnutý škodný průběh.

Pojistně technický přebytek je tedy kladný rozdíl mezi skutečným a kalkulovaným škodným průběhem pojištění, charakterizovaným očekávaným průměrem a bezpečností přirážkou. Tímto kladným rozdílem jsou dotovány technické rezervy pojištění. Opakem pojistně technického zisku je pojistně technická ztráta.
Primárním a obecným účelem jakýchkoli rezerv je přiřadit náklady, které budou v příštím období představovat úbytek majetku, ale jejich výši nebo datum vzniku nejsou ke dni tvorby rezervy známy. Rezervy jsou tedy považované za náklad běžného období, přičemž odpovídající výdaj se uskuteční až v období budoucím. Jsou tedy určeny ke krytí závazku v případě negativního budoucího vývoje. Jejich objem i použití jsou legislativně upraveny.
V direktivě 73/239/EEC ze dne 24.7.1973 o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozování podnikání v přímém jiném než životním pojištění se v čl. 15 stanoví, že „každý členský stát, na jehož území pojišťovna vykonává činnost, uloží této pojišťovně, aby vytvořila dostatečné technické rezervy. Výše těchto rezerv se určuje podle pravidel stanovených státem, a pokud tato pravidla neexistují, podle obvyklé praxe v tomto státě.“
Technické rezervy jsou rezervy, které vytváří pojišťovna z části pojistného ke krytí rizik z pojišťovací činnosti. Rezervy svým mechanismem vyrovnávání časových, místních a věcných výkyvů eliminují pojistně technické riziko pojišťovny. Povinnost vytvářet technické rezervy je zakotvena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. V HLAVĚ III tohoto zákona je kromě druhů, tvorby a limitů umístění technických rezerv upravena také solventnost, odpovědný pojistný matematik a účetnictví. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Seminární práce do předmětu Finanční právo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16697
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse