Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technické služby města Olomouc, a.s. - ekologie průmyslu

Technické služby města Olomouc, a.s. - ekologie průmyslu

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o společnosti Technické služby města Olomouc, a.s. Popisuje činnost společnosti a její jednotlivé sekce. Dále se zaměřuje na systém sběru, třídění, recyklaci a následné využití odpadů.

Obsah

1.
Olomouc - stručně o městě
2.
Technické služby města Olomouce, a.s.
3.
Adresa a kontakt
4.
Popis umístění podniku
5.
Popis podniku, provozu a provozních objektů
5.1
Provozovna odpadového hospodářství
5.2
Provozovna údržby místních komunikací
5.3
Středisko čištění a zimní údržby
5.4
Provozovna veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení
5.5
Provozovna veřejné zeleně
6.
Dopady provozu na životní prostředí
7.
Odpadové hospodářství TSO
8.
Čištění a zimní údržba
9.
Veřejná zeleň
10.
Provoz podniku
11.
Rozbor komunálního odpadu
12.
Záměry, koncepce a rozvoj společnosti do budoucna
13.
Závěr
14.
Použité materiály a zdroje

Úryvek

"Odpadové hospodářství TSO :

-Společnost svezla a odstranila za rok 2004 celkem 63 751 tun odpadů a v roce 2005 to bylo cca 70 000 tun.Z tohoto množství činil komunální odpad v roce 2004 celkem 41 002 tun.
Těmito hodnotami si společnost TSO drží dominantní postavení ve svozu,třídění a odstraňování komunálního odpadu v regionu,včetně sběru a následného odstranění objemného a nebezpečného odpadu.TSO sváží odpad přibližně od 150 tisíc lidí.
-TSO ve spolupráci s LO Haná s.r.o. a za podpory OŽP MmOl vybudovala v roce 2004 kompostárnu.Ta je umístěna v prostorách skládky v Mrsklesích poblíž Olomouce.Na kompostárnu jsou naváženy biologicky rozložitelné odpady jako posečená tráva,spadané listí,dřevní štěpky,vyprodukované při veřejně prospěšných pracích pro město Olomouc.
-Společnost též posilovala své postavení na trhu i ve svozu živnostenského odpadu.Tj. komunální a nebezpečný odpad a tříděný sběr.Dále TSO provozují sběrové dvory pro podnikatelské subjekty.Jeho zprovozněním umožňují i subjektům,které s nimi nemají uzavřenou smlouvu,odkládat vyprodukované odpady,včetně nebezpečných a ostatních,na které potřebují doklad k doložení kontrolním orgánům,že jejich odpad byl odstraněn v souladu se zákonem o odpadech.To ale pouze v případě,že dotyčný subjekt zaplatí částku za zlikvidování odpadu a předloží kopii živnostenského listu,nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii registrace plátce DPH.
Z důvodů konkurence na trhu v oblasti odpadového hospodářství,bylo zjištěno že konkurenční společnosti-van Gansenwinkel,SITA MORAVIA,Marius Pedersen (REMIT),A.S.A.,poskytují svým zákazníkům a nabízejí svým potenciálním zákazníkům svoz separovaného odpadu (plasty a sklo) zdarma,u papíru i platbu za jeho odběr a to i přes nestabilní situaci ve výkupních cenách.Proto společnost byla nucena i ona poskytovat tuto službu zdarma.
-Společnost rozšiřovala i aktivity v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a tento rok získala několik dalších významných zákazníků..Jako příklad Ekoltes Hranice na Moravě,Mora-TOP,Alvi,FARMAK,PAVEKO,Servis zabezpečení motorových vozidel Olomouc atd..Společnost v roce 2004 svezla a odstranila celkem 4400 tun nebezpečných odpadů a v roce 2005 to bylo jen o několik málo desítek tun více,z toho:
-23 tun olejů
-66 tun akumulátorů
-4 tuny zářivek
-293 tun zařízení obsahujících chloroflourouhlovodík
-0,6 tun léčiv
-194 tun elektrických a elektronických zařízení
-Tříděný sběr společnost TSmO sváží asi ze 600 míst,čím se řadí na první místo v ČR v přepočtu na jednoho člověka a jako jediná v regionu provádí svoz všech složek tříděného sběru .Ale i tato čísla se dají dále zlepšovat,spousta lidí chce třídit odpad,ale kontejnery jsou hodně daleko a lidé tak nemají tu správnou motivaci. Často celou situaci hodně ztěžuje umístění domu,jako například v památkové zóně.Provoz svozu tříděného sběru je zajišťován novou moderní technikou (Renault s lineárním stlačováním),která splňuje nejpřísnější podmínky a požadavky,na čemž si firma zakládá.V jejich vozovém parku jsem viděl jediné staré vozidlo,na které jsem se ihned ptal,abych tak vyvrátil,že nejezdí jen s novou moderní technikou.Toto vozidlo slouží jako rezerva v případě poruchy či výpadku nového vozu.
Společnost svezla a dále zobchodovala v roce 2004 celkem v celém regionu:
-911 tun plastů
-1433 tun papíru
-2808 tun skla
-31 tun nápojových kartonů
(Plasty po vytřídění)

Na území města Olomouce se v uplynulém roce vytřídilo :
-470 tun plastů,
-1180 tun papíru,
-640 tun skla
-30 tun nápojových kartonů.

Společnost třídí na vlastní třídící lince směsné plasty a to samostatně PET láhve dle barev, folie, kelímky a duté obaly. Většina vytříděných plastů končí u zpracovatelů v ČR.
Vytříděný papír se dotřiďuje v Prostějově a poté putuje do Olšanských papíren, kde se vlákno přidává do papíroviny.
Vytříděné sklo odebírají přímo sklárny
Plasty se manuálně dotřiďují a lisují na lince společnosti TSmO. Z PET lahví se vyrábí umělé textilie (např.výplň do spacáků) v Silonu Planá nad Lužnicí. Ze zbytků (kelímky, stech folie) lze vyrábět plastové výlisky (Mosev Plast a.s.). NÁPOJOVÉ KARTONY se po dotřídění a slisování na linkách společnosti převáží do papírny Žimrovice u Opavy, kde z nich získávají papírová vlákna.
I když má množství vytříděných odpadů stoupající tendenci, stále dochází k jejich značnému znečištění nekázní některých lidí, kteří vloží do nádob na tříděný odpad i to co tam nepatří. To má za následek mimo jiné i zvýšené náklady na řádné dotřídění separovaných odpadů."

Poznámka

Práce vyžaduje typografickou úpravu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8591
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse