Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technologický postup obrábění součásti

Technologický postup obrábění součásti


Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní, Praha 6 - Dejvice

Charakteristika: Výroba ozubeného kola. Průvodka - souhrnný postup výroby, rozebrání jednotlivých operací, včetně strojů, které se na ni používají. Operační návodka - postup, náčrt operace.

Obsah

1.
Průvodka
2.
Operační návodka

Úryvek

"FAKULTA STROJNÍ KATEDRA OBRÁBĚNÍ SK. PROJEKTOVÁNÍ PRŮVODKA

Souhrnný postup výroby Počet listů: 2

List: 1
Materiál: 12 020

Obrobitelnost: 15b Součást: Ozubené kolo
Čis. výkresu:
Polotovar: KR140-25 ČSN 425510.10 Kusů: 160

Dávka: 20
číslo oper. pracoviště Stroj Název operace - popis práce TKK tAC tBC
04 05967 PP 300 R Dělení materiálu: L = 25 1 10
05 04422 RC 25 Zarovnání čela
Obrobení vnitřního rozměru 34,8 9,9 25"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x440c7736a555b.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
postup_obrabeni_soucasti.DOC (22 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse