Referáty strojírenství

Název Goodness Staženo

Technologický postup obrábění součásti

Výroba ozubeného kola. Průvodka - souhrnný postup výroby, rozebrání jednotlivých operací, včetně strojů, které se na ni používají. Operační návodka - ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

4145x

Slévárenství

Práce je zprávou i s výpočty pro odlití kladky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

1060x

Statická zkouška tahem

Práce z předmětu Nauka o materiálech na téma: Statická zkouška tahem. Téma je řešeno z pohledu teorie, ale i praktického výpočtu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

873x

Konstrukční návrh převodovky - zpráva a výkresy

Práce navrhuje převodovku ozubenými koly pro přenos výkonu P = 13 kW od elektrického motoru o vstupních otáčkách n1 = 1450 ot./min-1. Požadované zpřev... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

383x

Výroba surového železa a ocelí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

261x

Slévárenství

Slévárenství - zadání. Návrh postupu při odlévání - materiál a výroba modelu, výběr materiálu formovací směsi, postup formování, smrštění odlitku, pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

227x

CNC - stroje s počítačovými řídícími systémy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

182x

Výkovek - ojnice - zpráva a výkresy

Práce podává zprávu o výkovku - ojnici, k níž přikládá odpovídající výkresy. Tuto problematiku zpracovává pro zajištění výroby zadané součásti v počtu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

170x

Plošné tváření (výstřižek - plech) - zpráva a výkresy

Práce jednak navrhuje technologický postup pro výrobu zadané součásti v počtu 10000 kusů měsíčně, jednak navrhuje střižný nástroj. Návrh dokládá techn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Strojírenství

154x

Šneková převodovka - technická zpráva

Výkresová dokumentace šnekové převodovky - jenom sestava formátu A0 + Technická zpráva, která obsahuje zadané hodnoty, výpočet zubů šneku a šnekového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství

131x
1  2  3  4  5  6  »