Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Technologie modelářství a umělecké formování

Technologie modelářství a umělecké formování

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na technologii modelářství a umělecké formování. Zabývá se otiskovací lžící, zařízením protetické laboratoře, sádrou, otiskovací hmotou, korunkovou pryskyřicí, přehledem hlavních konstrukčních materiálů, licí technikou, izolací a izolačními prostředky nebo chybami při zpracování bazálních pryskyřic.

Obsah

1.
Otiskovací lžíce, druhy, zhotovení
2.
Zařízení protetické laboratoře, pravidla bezpečné práce
3.
Dentální slitiny drahých kovů - rozdělení, indikace
5.
Fazetovací materiály, princip retence na slitinách
6.
Sádra
7.
Otiskovací hmoty
10.
Formovací hmoty, druhy, složení, vlastnosti, zpracování
11.
Korunkové pryskyřice
15.
Zpracování bazální pryskyřice
17.
Přehled hlavních konstrukčních materiálů
20.
Technologie CAD/CAM
23.
Licí technika
25.
Finální opracování zubních náhrad (broušení a leštění)
26.
Biokompatibilita a otázky koroze dentálních materiálů
27.
Izolace a izolační prostředky
28.
Modelovací materiály, druhy, vlastnosti, použití
32.
Keramika, rozdělení, způsoby napalování
34.
Chyby při zpracování bazálních pryskyřic

Úryvek

"OXIDY – hliník na povrchu vzroste z 0,07 na 15,78 hmotnostních %.

Makromechanická retence:
- skříňka
- hodinové sklíčko
- perly
- tyčinky

Mikromechanická retence:
- otryskání
- leptání
- krystaly soli
1. pozitivní – mikroretence, odlije se
2. negativní - vyplavit
- retenční sítě
Otryskání:
- zvětší se účinný povrch pro smáčení
- očistí se povrch slitiny
- základní mikroretence
- zrnka písku 50 µm na zlato
250 µ m na slitiny obecných kovů
- písek je korund = kysličník hlinitý = oxid hlinitý

Chemická retence:

Vylepšit starosti s fazetovými materiály můžeme:
- galvanoplasticky zhotovit kapnu
- počítačové vyfrézování z vysokopevnostní keramiky

Retence keramiky na slitinách

- aby se mohly kombinovat dva tyto různé materiály musí splňovat tyto požadavky:
o solidus slitiny musí ležet dostatečně vysoko nad teplotou tání keramických hmot
o mechanická stabilita konstrukce musí být dostatečný i při vysoké teplotě, aby nedošlo k deformaci
o při fci musí být konstrukce rigidní, aby se neprohýbala, jinak vede pružná deformace k odprýskání keramické vrstvy
o na povrchu kovu s nesmí tvořit žádné barevné oxidy
o koeficienty tepelné roztažnosti kovové slitiny a keramické masy musí být navzájem vyrovnané aby při chládnutí nedocházelo k popraskání keramiky

Prakticky velmi dobrá vazba obou materiálů není teoreticky úplně vysvětlena.
- podílejí se na ní tři hl. vazebné síly – mechanické retenční síly
o pronikání roztavených částic keramiky do struktury slitiny
o síly Van der Walsony
o slabé sílky, vznikající přitažlivostí molekul a vazba chemická
- k zesílení tohoto efektu se do ušlechtilých slitin přidávají obecné kovy (Fe,In, Sn), které při pálení vytvoří požadovanou vrstvu oxidů
- u slitin obecných kovů se vrstva oxidů vytvoří přímo z kovů tvořících slitiny (Ni,Cx, Mn)
- mikroskopická vyšetření ukazují, že keramická hmota přilne na kovový povrch bez spáry
- pevnost vazby kovu a keramiky je vysoká
- platí zásada, že lze používat pouze systémy kov-keramika, které určí výrobci, libovolná kombinace není v zásadě možná
- průměrná vazebná síla je podstatně vyšší u slitin obecných než u zlatých
- nedoporučuje se také zdrsnění retenční plochy brusky, protože do vzniklých rýh keramická hmota nepřilne
- doporučuje se zvětšení aktivního povrchu slitiny natavením speciální vazebné zlaté vrstvy obsahující neroztavitelné houbovité částice = zlepšení vazby
- korunkové pláště i mezičleny jsou bez retenčních zařízení, plochy k fazetování jsou modelovány se zaoblenými přechody, po očištění následuje opracování povrchu jemnými brusky tak, aby byl hladký bez hran a rýh
- vrstva oxidů se vytvoří při prvním žíhání, kdy současně dojde k homogenizaci struktury
- odlitky ze zlatých slitin se žíhají na vzduchu 10 minut při teplotě 980°C, odlitky z obecných slitin ½ minuty ve vakuu při 1035°C
- po následném opískování čistým oxidem hlinitým následuje druhé žíhání, jímž se definitivně odstraní všechny příměsi na povrchu
- dále musí být z povrchu odstraněny všechny stopy po tocích vyvařením v destilované vodě nebo očištěním tlakovou práou nebo dokonce galvanickým odmaštěním
- od tohoto okamžiku se s konstrukcí manipuluje už jen pomocí pinzety
- vazebná vrstva je vrstva 1.opákní hmoty je tenká, transparentní vrstva
- smíchaná s alkoholem mísící tekutinou a vypálená 1 minutu při 980°C


6. Sádra

- univerzální pomocný materiál patřící do skupiny otiskovacích, modelovacích a formovacích hmot. Zhotovují se z ní veškeré modely.

Složení, výroba, vlastnosti :
- získává se zahříváním sádrovce, procesem dehydratace CaSO4 ∙ 2H2O (dehydrát síranu vápenatého – přírodní, nebo chemický)
- v systému CaSO4 / H2O existují :
o sádrovec CaSO4 ∙ 2H2O
o sádra CaSO4 ∙ ½ H2O
o rozpustný anhydryt
o přírodní anhydryt
o vysokoteplotní anhydryt – při vysoké teplotě nad 1200 °C

Sádrovec (CaSO4 ∙ 2H2O)
- je výchozí produkt dehydratace a konečný produkt rehydratace (tuhnutí)

Sádra (CaSO4 ∙ ½ H2O)
- vyskytuje se ve dvou formách :
o α – hemyhydrát (alfahydrát)
 z hutných kompaktních krystalů
 základ pro hydrokal a denzit
 vzniká mokrou dehydratací (pod tlakem v H2O nebo zahřátím v kyselinách)
o β – hemyhydrát (betahydrát)
 starší než alfahydrát
 vytváří vločkovité částice z jemných krystalů
 energeticky bohatší (více se zahřívá)
 rozpustnější
 základ alabastrové sádry
 výroba suchou dehydratací (zahřívám v suchém vzduchu až na 200°C)
- tuhnutí sádry, prášek + voda → mazlavá hmota → tvrdá hmota
- exotermická reakce, hemihydrát se ve vodě mění na nasycený roztok, sádra se zahřívá a expanduje. Rychlost tuhnutí se dá ovlivnit :
o urychlovače – anorganické kyselina a soli, chloridy, sírany, sádrovec (pozor na zbytky tuhé sádry v kelímcích), dlouhé a intenzivní míchání, nižší poměr voda-sádra (vody málo), vyšší teplota vody (do 40°C)
o zpomalovače – organické kyseliny a soli, koloidy (agar, želatina, krev), vysoký poměr voda-sádra, nižší teplota vody

Objemové změny sádry
- dochází k expanzi, na počátku ale dojde ke kontrakci, která se mění v expanzi
- expanze je tím menší, čím vyšší bude poměr voda-sádra, ovlivňují ji některé OH

Pevnost
- závisí opět na mísícím poměru
- z alginátu vybavit model do 30-ti minut !"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29463
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse