Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technologie zpracování oceli

Technologie zpracování oceli


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje složení oceli, a popisuje postup výroby podle kvality a způsobu odkysličení.

Obsah

1.
Ocel
2.
Uhlíkové oceli obvyklých jakostí
3.
Ušlechtilé oceli
4.
Oceli podle způsobu odkysličení
4.1
Uklidněné
4.2
Neuklidněné
4.3
Polouklidněné
5.
Surová ingotová ocel
6.
Ocelové odlitky

Úryvek

“ Ocel- je slitina železa s uhlíkem, doprovodnými prvky (Mn, Si, P, S, Cu), které se dostali do oceli při výrobě, a popřípadě s dalšími přísadovými, úmyslně přidanými prvky (např. Cr, Ni). Vyrábí se většinou zkujňováním surového železa vyrobeného ve vysoké peci.
Podstatou zkujňování je snižování obsahu uhlíku a odstraňování příměsí surového železa okysličováním.
Uhlíkové oceli obvyklých jakostí- se vyrábějí v martinských pecích (martinská ocel – ocel M) a v konvertorech (konvertorová ocel buď Thomasova – ocel T, nebo Bessemerova), kde se zkujňování děje dmýcháním vzduchu (tzv. větru) do kovové lázně.
Ušlechtilé oceli- se vyrábějí v pecích martinských nebo elektrických (elektroocel – ocel E).
Při zkujňování se okysličuje i část železa na oxid železnatý (FeO), který se v oceli rozpouští; protože zhoršuje její mech. vlastnosti, musí se tekutá ocel po dokončení zkujňovacího pochodu v peci odkysličit (dezoxidovat).
Podle způsobu odkysličení- se oceli dělí na uklidněné, neuklidněné a polouklidněné.
Uklidněné oceli- se odkysličují úplně před odléváním ještě v peci, resp. v pánvi.
Neuklidněné oceli- se odkysličují před odléváním jen částečně a převážná část odkysličení probíhá až po odlití kokil, a to vlivem uhlíku v oceli.
Polouklidněná- ocel se odkysličuje tak, aby část odkysličení proběhla v peci -- část v kokile. Odkysličení se děje přísadou látek, které mají větší afinitu ke kyslíku než železo. Nejčastěji používaná odkysličovadla jsou feromangan, ferosilicium, kovový hliník apod..
Během tuhnutí neuklidněné oceli nastává značnější odměšování, a tím se chemické složení a mech. vlastnosti oceli v různých místech ingotů různí. Povrch neuklidněných ingotů je velmi čistý. Největší množství doprovodných prvků je v osové části ingotu, zejména v horní třetině. Většina vyráběných ocelí jsou oceli neuklidněné .
Ocel uklidněná má vyrovnanější složení než ocel neuklidněná. Největší koncentrace doprovodných prvků je pod staženinou, v hlavě ingotu. Oceli s větším obsahem uhlíku (pevnosti přes 50 Kp/mm čtvereční) a jakostnější oceli se odlévají jako uklidněné.
Ocel polouklidněná je na přechodu mezi ocelí uklidněnou a neuklidněnou. Chemické složení a mech. vlastnosti jsou rovnoměrnější než u oceli neuklidněné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fyzx0013.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Technologie_zpracovani_oceli.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse