Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Telekomunikační elektro maturitní otázky

Telekomunikační elektro maturitní otázky

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázky z předmětu telekomunikační elektro. Popisuje metalická vedení, způsoby využívání přenosových cest a optiku. Dále se zaměřuje na zdroje a časově dělený multiplex. Nakonec popisuje systém GSM, bezšňůrové telefony a družicové spoje či spojovací články digitálních polí.

Obsah

1.
Metalická vedení - primární parametry
2.
Metalická vedení, sekundární parametry
3.
Způsoby využívání přenosových cest
4.
Optika, optické vlákno
5.
Zdroje i detektory optického záření
6.
Digitalizace telefonního signálu
7.
Časově dělený multiplex
8.
Kvantizační zkreslení a jeho eliminace
9.
PCM 1. Řádu, rámec, multirámec
10.
SDH
11.
Frekvenčně dělený multiplex
12.
Linkové signály a kódy
13.
Analogový telefonní přístroj starého a nového provedení
14.
Generace ústředen, GPRS
15.
Ústředna EWSD
16.
Teorie bezdrátového přenosu
17.
Systém GSM
18.
Bezšňůrové telefony a družicové spoje
19.
ISDN
20.
Spojovací články digitálních polí
21.
Signalizace v telefonii, xDSL
22.
Digitální ústředny, ústředna S12
23.
Přenos dat, datové sítě
24.
Datová rozhraní v telefonní síti, Modem
25.
Mobilní telefon

Úryvek

"12. Linkové signály a kódy
- proč není přímý dvojkový kód vhodný pro přenos?
obsahuje stejnosměrnou složku, která neprochází transformátory ( při přenosu met. vedením )
často se sejdou dlouhé řady 0 a následkem je výpadek taktu na přijímací straně
je náchylný na chyby
- popiš kód AMI, uveď příklad použití v praxi
Kod AMI potlačuje ss složku, ale zachovává dlouhé řady nul, což může vést k výpadku taktu na
přijímací straně.
je to tvz. pseudotroikový kód, protože definuje tři úrovně (0; +1; -1)
používá se v ISDN
- popiš kód HDB3
je stejný jako kód AMI ale hlídá každou 3 nulu a tu následující převrátí na stejnou 1 jako předtím
- popiš kód 2B1Q, uveď příklad použití v praxi
00 -3
01 -1
10 +1
11 +3


je to čtyř stavový kód, ve kterém je dvojce bitů ( 2B )vyjádřena úrovní ( 1Q ). tím se zmenší počet
přenášených bitů a tím se zdvojnásobí přenosová rychlost
využívá se v LSDN
- převeď do výše uvedených kódů binární signál
- popiš kód MCMI - kde se používá?
HDB3 0 +1 -1
MCMI 01 11 00
vychází z kódů HDB3, z jednoho bitu se udělají 2
- popiš bipolární signál - kde se používá?
Bipolární signál nemá nulovou hodnotu - pro log. 1 používá kladný impulz a pro log. 0 využívá záporný
impulz., používá se u ISDN a modemu
- popiš signál dvoustavově amplitudově modulovaný
AM signál – Jedničky a nuly se od sebe liší výškou amplitudy. Frekvence je pořád stejná.
- tento signál nakresli se 100 % a 50% hloubkou modulace

- popiš signál dvoustavově frekvenčně modulovaný
Jedničky a nuly se od sebe liší rozdílnou frekvencí. Amplituda je pořád stejná.
- popiš signál dvoustavově fázově modulovaný
Jedničky a nuly se od sebe liší změnou fáze signálu.
- vysvětli s použitím trafa s odbočkou uprostřed sekundáru vznik dvoustavově fázově modulovaného signálu
- jaký účel mají jednotlivé bloky na obrázku?
Opakovač - Úkolem opakovače je regenerovat signál. Opakovač je zařízení které dokáže rozeznat poníčené
bity a opravit je za téměř dokonalé bity, které by vykazovaly jakékoliv známky deformace. Zabraňuje tedy
záměně tzv. log. „1“ za log. „0“
Zakončovací jednotka Napájí opakovače a impedančně přizpůsobuje vedení vysílacímu obvodu.
LF/PCM - Je analogově digitální převodník (Low frekvenci/pulse code modulation
• vysílač
• přijímač
• linkové zakončení
• opakovače
13. Analogový telefonní přístroj starého a nového provedení
- nakresli systém ÚB s HT


nebo- podle obrázku popiš analogový telefonní přístroj staré a nové konstrukce
Starého typu: Je-li telefon zavěšen je připojený pouze zvonek přes kondenzátor, který slouží k odděleni ss
napájecího napětí (obvykle 60V) a střídavého vyzváněcího napětí (75V/25HZ). Zvedneme-li telefon spojí se
vidlice VP ss okruhu, ústředna podle odběru poznáme jsme vyvěsily. Odpor Rl a kondenzátor C1 slouží k
zhášení číselnice.
Novy typu: Blok linkové rozhraní a napájení napájí celý přístroj a posílá signály
Ústředně. Generátor DTMF vytváří sekvence pro tónové volby, kterou řídí mikroprocesor
- vysvětli činnost uhlíkového mikrofonu a elektromagnetického sluchátka
uhlíkový mikrofon: které mění zvukový signál na elektrický na základě změny odporu prachové
uhlíkové náplně. Kruhové kovové pouzdro je zcela naplněno uhlíkovým prachem P a uzavřeno kovovou
membránou M. Zvukové vlny rozechvívají membránu, tím se zrnka uhlíkového prachu více či méně stlačují
a mění se celkový odpor mikrofonu. Aby se dala vyhodnotit změna odporu, musí se obvod na¬pájet
stejnosměrným napětím, jehož jedna elektroda je spojena s membránou a s kovovým pouzdrem a druhá
elektroda je spojena prostřednictvím izolační průchodky a vodivého kontaktu s uhlíkovou náplní. Tyto
mikrofony mají značný šum, který je způsobován přechodový¬mi odpory v uhlíkové náplni. Proto se tyto
mikrofony nehodí k jakostnímu snímání zvuku. Pro svoji velkou citlivost a nízkou cenu se však používají
jako telefonní mikrofonní vložky. Kmitočtový rozsah těchto mikrofonů je asi 250 až 3500 Hz
- vysvětli volbu rotační číselnicí – funkci jednotlivých kontaktů
Natažením číselnice se sepne kontakt ČZ a rozepne CR. ČZ uzavře elektrický obvod od
svorky a, přes sepnutý ČI a VP ke svorce b. Při zpětném běhu přeruší rozpínáním kontakt
ČI (n+2; n -volené číslo) Poslední 2 rozpojení jsou odříznuty kontaktem ČR, který sepne a
vede proud paralelně k ČI. Dva nevysílané impulsy navíc zajistí potřebnou mezeru mezi
dvěmi volenými čísly po sobě aby nebyly vyhodnoceny jakou číslo 1. Jeden impuls má
délku 100 mikrosekund.
- vysvětli princip tónové volby
Každé číslo je složeno ze dvou harmonických frekvencí, které vytváří speciální
integrovaný obvod. Obě frekvence se vysílají současně po vedení a ústředna je vyhodnotí
jako číslo odpovídající těmto frekvencím
- popiš blokové schéma přístroje nové konstrukce"

Poznámka

střední, Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29348
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse