Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Temelín - stručná charakteristika

Temelín - stručná charakteristika


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá stručnou charakteristikou jaderné elektrárny Temelín. Uvádí polohu elektrárny, její výkon, i průběh událostí od rozhodnutí o výstavbě prvních bloků v roce 1980. Charakterizuje provoz elektrárny, používané palivo, a proces výroby elektřiny.

Obsah

1.
Poloha a výkon jaderné elektrárny
2.
Vydání rozhodnutí o výstavbě Temelína
3.
Provoz elektrárny
3.1.
Palivo
3.2.
Proces výroby elektřiny

Úryvek

"O výstavbě čtyř bloků VVER 1000 bylo rozhodnuto v roce 1980 po výběru staveniště vyhovujícího čtyřem blokům. Přípravné práce na staveništi začaly v roce 1983, úvodní projekt zpracoval Energoprojekt Praha v roce 1985 a vlastní výstavba provozních objektů byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 došlo v nových politických a především hospodářských podmínkách k přehodnocení potřebnosti 4 000 MW pro Českou republiku. V roce 1990 byla usnesením vlády ČSFR zastavena výstavba 3. a 4. bloku. O redukci bylo rozhodnuto, ne však o vlastní dostavbě. Nastalo téměř tříleté období velkých nejistot kolem dokončení JE Temelín. To skončilo v březnu roku 1993, kdy usnesením vlády české republiky bylo rozhodnuto o dostavbě 1. a 2. bloku VVER 1000.

Během výstavby, a zejména po roce 1990, docházelo v projektech k řadě úprav. Jejich smyslem bylo na základě důkladných analýz projektu zvýšit spolehlivost a bezpečnost elektrárny na zároveň standartu v západoevropských zemích. Tyto úpravy a změny zároveň zaznamenaly oddálení data spuštění elektrárny.

Odběr technologické vody bude zajištěn z vodního díla Hněvkovice na řece Vltavě, jehož vybudování bylo také součástí výstavby elektrárny. Požadovanou kvalitu surové vody zajistila výstavba čističek odpadních vod v papírnách ve Větrní, v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích.
Jaderná elektrárna Temelín je určena pro provoz v základním energetickém režimu. Po uvedení obou výrobních bloků do provozu bude dodávat každý rok do sítě více než 20 % elektrické energie vyrobené v rámci České Republiky. Spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany se tak podíl jaderných zdrojů na výrobě elektřiny zvýší v naší republice na 40 % . Díky tomu bude možné odstavit hnědouhelné elektrárenské bloky v severních Čechách, které jsou již příliš zastaralé pro modernizaci."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: geox0007.zip (77 kB)
Nezabalený formát:
Temelin_struc_char.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse