Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Temperament - test

Temperament - test


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou testových otázek zjistíte, jaký jste typ osobnosti. Následuje vysvětlení kladných a záporných vlastností melancholika, sangvinika, flegmatika a cholerika.

Obsah

1.
Testové otázky
2.
Charakteristika typů osobnosti

Úryvek

" KLASICKÁ TYPOLOGIE
vlastnosti temperamtentu
T1) Cholerik
Kladné: - citové zážitky silné a hluboké, vášnivost, citlivost, schopnost silného volního zaujetí, zásadovost, velká pracovitost, výkonnost,
rychlé pracvoní tempo, snadný přechod od jedné činnosti ke druhé iniciativnost, aktivnost, důkladnost, samostatnost, energičnost, snaha
po uplatnění.
Záporné: - výbušnost, hněvivost, vzteklost, impulsivnost, podléhání citovým hnutím, prudká vzplanutí, dráždivost, zbrklost,
špatně sebeovládání, dříve jedná než myslí, prudkost, netrpělivost, nevyváženost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, vzdorovitost,
tvrdohlavost, prosazování vlastní vůle.

T2) Sangvinik
Kladné: - optimismus, všímavost, přizpůsobivost, podnikavost, pohotovost, výřečnost, asktivita, výkonnost, družnost v jednání,
rohodnost, otevřenost k druhým, nekonfliktnost, smířlivost, snášenlivost, ukázněnost, družnost, společenskost, bez trémy.
Záporné: - povrchnost, lehkomyslnost, nerozvážnost, riskující, přehnaná odvážnost, nesoustředěnost, nestálost, snadno se nechá rozptýlit,
po nadšení snadno ochabne, bezmyslenkovitost, přilišná hovornost, ovlivnitelnost, malá náročnost k sobě, přehánějící vnější projevy,
nekritičnost.

T3) Flegmatik
Kladné: - vyrovnanost, smysl pro spravedlnost, chladnokrevnost, klid, trpělivost, vytrvalost, rovnoměrnost, činnosti, chopnost snášet dlouhodobé
zatížení, výkonnost, samostatnost, snášenlivost, přizpůsobivost, přátelskost, dobromyslnost, vyváženost reakcí, pořádkumilovnost, sebeovládání,
disciplína.
Záporné: - nedostatek citového zaujetí, lhostejnost, malá citlivost, ochablost, pasivita, pohodlnost, pomalost, váhavost, nerozhodnost, nedostatek
pracovního nadšení, malá aktivita, neprůbojnost, nepružnost, stereotypnost, šablonovitost, připůsobivost jen prostřednictvím kompromisů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f910a887ed4a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Test_temperament.xls (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse