Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Souvislosti personálního řízení a řízení lidských zdrojů - 3/4

Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Souvislosti personálního řízení a řízení lidských zdrojů - 3/4

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně věnuje souvislostem personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Seznamuje s významem těchto pojmů a jejich rozdíly, uvádí funkce a metody personálního řízení a řízení lidských zdrojů a na závěr informuje o jejich subjektech. Předchozí část série naleznete na Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Politiky a postupy v personálním managementu - 2/4 a následující na Teoretické a praktické otázky řízení lidských zdrojů: Trendy v managementu ve 40. až 50. letech 20. století - 4/4.

Obsah

1.
Souvislosti personálního řízení a řízení lidských zdrojů
1.1
Vymezení pojmů
1.2
Rozdíly
1.3
Faktory ovlivňující personální řízení a řízení lidských zdrojů
2.
Funkce a metody personálního řízení a řízení lidských zdrojů
2.1
Hlavní funkce personálního řízení
2.2
Personální činnosti
2.3
Hlavní funkce řízení lidských zdrojů
3.
Subjekty personálního řízení a řízení lidských zdrojů a jejich kompetence

Úryvek

„A: Souvislosti personálního řízení (PR) a řízení LZ (ŘLZ)
PR se zaobírá osobními a zaměstnaneckými vztahy pracovníků jako pracovní síly, tj. jeden z výrobních faktorů. ŘLZ se definuje jako činnost soustředěná na zaměstnance – LZ, která se spolu s ostatními oblastmi managementu podílí na dosáhnutí cílů zaměstnanců i podniku (Vojtovič).
ŘLZ je strategický a logický promyšlený přístup k řízení lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně a kolektivně přispívají k dosáhnutí cílů organizace. ŘLZ se týká plnění cílů v oblastech: efektivnost organizace, řízení lidského kapitálu, řízení znalostí, řízení odměňování, zaměstnanecké vztahy, uspokojování rozdílných potřeb a překlenutí propasti mezi rétorikou a realitou (Armstrong).
ŘLZ je podnikatelsky orientovaná folozofie – nový pohled na člověka v organizaci a přírodu, vzniká jako strategický a promyšlený přístup k řízení nejproduktivnějšího kapitálu – člověka.
Rozdíly mezi PR a ŘLZ vyplívají z podstaty a postavení zaměstnanců ve výrobním procesu jako pracovní síly, jako jednoho z vícerých výrobních faktorů, podstaty a postavení lidského kapitálu jako hlavního a zároveň jediného výrobního zdroje v podmínkách znalostní ekonomiky (Vojtovič).
Ve skutečnosti neexistuje typický přístup k PR a ŘLZ, právě tak jako neexistují žádné typické organizace. Praxe PR a ŘLZ je silně ovlivněna vnitřním a vnějším prostředím organizace, ve které se uskutečňuje. Faktory, které ovlivňují PR a ŘLZ:
• prostředí, ve kterém organizace působí jako systém
• kontingenční teorie – jak organizace reaguje na faktory prostředí
• vliv technologie a techniky na vnitřní prostředí
• vnější prostředí jako výsledek konkurence, činnosti vlády a evropských a globálních souvislostí

B: Funkce a činnosti PR a ŘLZ. Metody a techniky PR a ŘLZ.
Hlavní funkce PR:
1. Vytvoření souladu mezi počtem a strukturou pracovních úloh a tvorbou pracovních míst, počtem a strukturou pracovníků v organizaci tak, aby pracovní schopnosti pracovníka v maximální míře odpovídali požadavkům pracovního místa.
2. Optimální využívání pracovních sil v organizaci, tj. optimální využití fondu pracovní doby a optimální využívání pracovní síly pracovníků.
3. Formování zdravých mezilidských vztahů.
4. Personální a sociální rozvoj pracovníků v organizaci.
5. Dodržování zákonů v oblasti práce, lidských práv a vyváření dobré zaměstnanecké pověsti.
Mezi personální činnosti můžeme zařadit:
1. Vytváření a analýza pracovních míst 2. Personální plánování
3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků 4. Hodnocení pracovníků
5. Rozmístňování prácujících a ukončení pracovního poměru 6. Odměňování
7. Vzdělávání 8. Pracovní vztahy
9. Starostlivost o zaměstnance 10. Personální informační systém
ŘLZ pozůstává ze soustavy funkcí, jejichž cílem je získat lidi pro organizaci, motivovat zaměstnance k vysokým výkonům a udržřet lidi v organizaci. Hlavní činosti ŘLZ uskutečňované jak liniovými managery, tak i personalisty jsou:
1. Organizace
a. Vytváření (podoba) organizace – která pokrývá všechny požadované aktivity, sdružuje je do skupin způsobem, který podporuje integraci, kooperaci, pružné reagování na změny, efektivní komunikaci a rozhodování.
b. Vytváření pracovních míst – rozhodování o obsahu pracovních míst, rolí a úloh, o zodpovědnosti, pracovních vztazích za účelem maximalizace vnitřní motivace a spokojenosti pracovníků.
c. Výkonnost (rozvoj) organizace – programy zvyšování efektivnosti činnosti organizace a její adaptace na změny.“

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Klíčová jména jsou zvýrazněna barevně, klíčové pojmy tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse