Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teoretické vyhodnocování funkcí - hodnotová analýza

Teoretické vyhodnocování funkcí - hodnotová analýza


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá teoretickým vyhodnocováním funkcí. Popisuje elaborát, jehož cílem je vyzkoušení si jedné z nejjednodušších exaktních metod optimální volby použitého materiálu. Věnuje se zpracování, v rámci kterého sleduje hlavní funkci vyjádřenou matematicky, pomocí nákladů a vyloučení konstanty konstanty l*S**. Závěr shrnuje danou problematiku.

Obsah

1.
Popis elaborátu
2.
Zpracování
2.1.
Hlavní funkce vyjádřená matematicky
2.2.
Náklady
2.3.
Vyloučení konstanty: l*S**
3.
Shrnutí problematiky

Úryvek

"1. Popis elaborátu

Cílem zpracování elaborátu je vyzkoušení si jedné z nejjednodušších exaktních metod optimální volby použitého materiálu.

Zvolíme si libovolný, jednoduchý objekt, u nějž:
a) nejdříve definujeme hlavní a vedlejší funkce zvoleného objektu,
b) explicitně matematicky vyjádříme jeho hlavni funkci,
c) sestavíme výraz pro výpočet materiálových nákladů zvoleného objektu,
d) z výrazu ad b) vyjádříme veličinu potřebnou ve výrazu pro výpočet nákladů a dosadíme do výrazu sestaveného ad c);
e) určíme veličiny, které jsou pro libovolný materiál ve výrazu pro výpočet materiálových nákladů konstantní - např. délka závěsu, vzdálenost podpor, přenášený moment, . . . atd. a tyto hodnoty zahrneme do konstanty, kterou vyloučíme z dalšího výpočtu;
f) získaný výraz vhodně rozdělíme pro výpočet a výpočet provedeme v přehledné tabulce;
g) výsledek na závěr slovně popíšeme jako zdůvodnění volby materiálu.

2. Zpracování
Zvolený objekt: táhlo spojující dvě kola
Hlavní funkce: - přenáší moment (sílu) mezi dvěma koly, z nichž jedno je poháněno
Vedlejší funkce: - zajišťuje synchronizaci kol
- fixuje obě kola
- odvádí teplo z kol
- zamezuje vybočení kol z dráhy

Hlavní funkce vyjádřená matematicky:
- moment přenášený pomocí tyče je téměř totožný na počátku (u kola s pohonem) i na konci; jediná ztráta energie je v ložiscích
- důležité ovšem je, jestli materiál vydrží napětí, jenž je vyvíjeno; toto napětí je v tahu a tlaku"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a výpočty. Čistého textu v práci je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0003.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Teoretic_vyhodnoci_fci.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse