Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie a didaktika odbíjené

Teorie a didaktika odbíjené


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je nejprve stručně popsán vznik a vývoj odbíjené. Dozvídáme se, jaké je současné postavení odbíjené mezi jinými světově rozšířenými sportovními disciplínami. Dále je rozebírán charakter a náročnost hry a úloha jednotlivých členů družstva.

Obsah

1.
Vznik odbíjené
2.
Rozšíření odbíjené (i do ČR)
3.
Vznik Volejbalového svazu
4.
Současná odbíjená
5.
Charakter a náročnost hry
7.
Organizace družstva

Úryvek

Současná odbíjená je sportem, který se především svým dnešním pojetím a razantní úpravou pravidel zásadně liší v období, jemuž vděčí za svůj vznik.
Profesor W. G. Morgan chtěl v roce 1895 ve Springfieldském gymnáziu nahradit méně emocionální gymnastická cvičení něčím zajímavějším. Tenisovou síť upravil v tělocvičně do výšky 183 cm a nechal studenty přes ni odrážet basketbalový míč. Původní nález „minonette“ byl po roce změněn profesorem A. L. Halstetem na volejbal podle činnosti: odrážení míče, tj. „to volley the ball“. Míč byl nahrazen nově vyrobeným, lehčím, opatřeným duší. Hra se přestěhovala z tělocvičny i do přírody. Roku 1896 dostala svá prvá pravidla a hra tím i pevnou organizaci.
Volejbal se šířil potom rychle celým světem. Díky I. Světové válce se dostal i do Evropy, konkrétně do Francie. V našich zemích se objevil v roce 1919, kdy vznikl první volejbalový orgán: Volejbalový a basketbalový svaz v Žilině. Rok 1921 je považován za období vzniku organizovaného volujbalu v českých zemích.
Tehdy organizace YMCA vytváří Volejbalový svaz – první československou samostatnou volejbalovou organizaci. Československý svaz je od roku 1947 jedním ze zákládajících členů mezinárodní federace FIVB (Federation International de Volley-ball). Od těch dob dospěl náš volejbalový svaz přes řadu organizačních úprav až do stadia členství v Českém svazu tělesné výchovy. Dnes řídí volejbalové dění v České republice Český volejbalový svaz.
Volejbal, nebo jak mi v češtině raději říkáme odbíjená, prošel ruku v ruce s rozvojem své techniky i řadou úprav pravidel. Dostal se tak do dnešní podoby vysoce náročného, organizačně a metodicky do všech detailů promyšleného sportu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_tvx0004.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Odbijena_teorie_didaktika.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse