Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Teorie organizace a veřejná politika

Teorie organizace a veřejná politika

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve své první části věnuje významu pojmu organizace a poté se přesunuje k rozdílům mezi soukromou a veřejnou sférou a poukazuje na problémy trhu a správy. Nakonec představuje možné konceptuální rámce pro analýzu institucí.

Obsah

1.
Vymezení pojmu organizace
1.1.
Pojem organizace
1.2.
Prvky organizace
1.3.
Témata organizační teorie
1.4.
Další významy pojmu organizace
1.5.
Aspekty organizace
1.6.
Podmínky existence organizace
1.7.
Rozvinutá definice organizace
2.
Soukromé a veřejné organizace
2.1.
Rozdíl mezi soukromou a veřejnou sférou?
2.2.
Pozitivní a negativní předpoklady o principech fungování státu
3.
Srovnání charakteristik obou sfér jako východisko pro veřejnou politiku
3.1.
Specifikace rozdílů mezi veřejným a soukromým sektorem
3.2.
Hranice mezi veřejným a soukromým sektorem
4.
Problémy trhu a správy
5.
Analýzy institucí
6.
Shrnutí

Úryvek

"Teorie organizace a veřejná politika

Vymezení pojmu „organizace“
Pojem organizace
Rostoucí význam organizací v životě lidí i společnosti charakterizoval již před desetiletími Drucker (1927) takto:
„Za dvě stě let shledají historikové na 20. století něco podstatného, čemu jsme my nevěnovali skoro žádnou pozornost: vznik společnosti organizací, v níž se každý významný společenský úkol svěřuje nějaké velké organizaci. Pro nás současníky je často kterákoliv z těchto institucí – vláda, korporace, univerzita nebo odborová organizace – prostě organizace. Pro budoucího historika bude možná nejpůsobivějším faktem vznik nového, svérázného pluralismu, tzn. společnosti s rozmanitými organizacemi a dalekosáhlým rozdělením moci …“

Teorie vymezuje organizace jako sociální jednotky, vědomě ustavené k plnění určitých cílů. Charakterizuje je:
• dělba práce, pravomoci a odpovědnosti
• existence minimálně jednoho centra moci
• možnost fluktuace zaměstnanců

Prvky organizace
Typickými prvky každé organizace jsou:
• výkonné funkční jednotky, zabezpečující základní funkce organizace v technickém slova smyslu (školy, policejní stanice, zdravotní ordinace, úřady práce apod.)
• řídící hierarchie, která koordinuje práci těchto elementárních funkčních jednotek
• speciální formy kontroly řízení, služeb a programů
• vrcholové řídící funkce (vztah k vnějšímu okolí, dlouhodobé plánování apod.)

Témata organizační teorie
K hlavním tématům organizační teorie patří:
• poslání, manifestní i latentní cíle a funkce organizací
• organizační struktury a režimy fungování
• formální a neformální skupiny a vztahy v organizaci
• způsob rekrutace a funkční postup pracovníků
• nehmotné a hmotné odměňování pracovníků
• interakce a komunikace uvnitř organizace i navenek
• vnitřní a vnější efektivita organizací
• vztah organizací a jejich klientů

Další významy pojmu organizace
Pojem organizace je dosti mnohoznačný:
1. obecně se termínem organizace označuje integrovaná skupina, vzniklá, přesněji řečeno utvořená, k realizaci nějakého cíle, záměru (např. politické organizace, masové organizace apod.). Pojem organizace je tu téměř ekvivalentní s pojmem účelového sdružení

2. Bauman používá termínu organizace k označení jednoho ze základních typů skupin (podle jeho klasifikace), takových, které jsou určeny neosobní (resp. částečnou) vazbou, tedy – abychom použili jiné terminologie – skupin formálních nebo sekundárních

3. dále se termínem organizace rozumí jistý proces, součást nebo základ procesu řízení, soubor činností, které zajišťují plynulý chod v určité oblasti společenského života. Mluvíme o organizaci školství, ekonomiky apod. Jde o manipulování lidmi a prostředky, slaďování a usměrňování úsilí elementů dané oblasti, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Jde tu vždy o záměrnou činnost, mluvíme raději o organizátorské činnosti nebo organizování

4. kybernetika zavedla používání termínu organizace v dalším významu: označuje jím míru uspořádání soustavy, množství vzájemných závislostí jeho elementů, jeho řád, stav protikladný chaosu. Šlo-li v bodech 1. a 2. o skupinu, v bodě 3. o proces, jde nyní o kvalitu, vlastnosti systému. Mluvíme tedy raději o organizovanosti (uspořádanosti) systému

5. dále se používá termínu organizace k označení určité soustavy, systému. Jejími elementy jsou lidé, způsob jejich uspořádání v soustavě, jakož i prostředky, které mají k dispozici k vykonávání svých činností. Někdy se toto pojetí zužuje pouze na lidi a způsob jejich uspořádání a mluví se o čisté společenské soustavě, na rozdíl od soustavy smíšené. Tento význam se blíží pojetí uvedenému ad 1. V užším slova smyslu se pak jako organizace označuje právě onen způsob uspořádání elementů, činností, hodnot, rolí – to, co zajišťuje řád dané soustavy, systém prvků společenské vazby. Někdy se označuje termínem organizace řád sám, funkční systém integrující danou pospolitost v jednotný celek. Tedy pak vlastně splývá pojem organizace s pojmem struktura (což není účelné).

6. Nakonec ještě jedno upřesnění. Můžeme odlišit konkrétní organizaci konkrétní pospolitosti od organizace v abstraktním slova smyslu, chápané jako systém vztahových vzorců, formu, do níž je možno dosadit na místo proměnných, schéma, jehož je možno použít na různé konkrétní soustavy. A zde je pravděpodobně nejvlastnější význam našeho termínu, významy ostatní vznikají z něho konkretizací."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26280
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse