Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie podnikatelského záměru a příklad jeho sestavení

Teorie podnikatelského záměru a příklad jeho sestavení

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí teoretický i praktický pohled na problematiku podnikatelského záměru. První část podává definici podnikatelského záměru, přibližuje jeho úlohu, funkce a vysvětluje zásady jeho zpracování. Všímá si rovněž postupu přípravy záměru, druhů analýz, jež jsou při jeho sestavování využívány, a podrobně probírá jednotlivé složky struktury tohoto dokumentu. Druhý oddíl dokumentuje vyložené poznatky na tvorbě vlastního podnikatelského záměru. Nechybí zde obecné informace o plánové firmě, její organizační struktuře, předmětu podnikání či sortimentu. Součástí je rovněž stručné vyhodnocení vlastního průzkumu trhu, SWOT analýza a personální a finanční specifikace firmy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikatelský záměr – teoretická část
2.1.
Vysvětlení pojmu
2.2.
Funkce podnikatelského záměru
2.3.
Zásady zpracování podnikatelského záměru
2.4
. Příprava podnikatelského záměru
2.5.
Analyzování
2.6.
Struktura podnikatelského záměru
2.7.
Použitá literatura
3.
Podnikatelský záměr – analytická část
3.1.
Obecné informace firmy Pejsek a kočička, s r. o. – shrnutí
3.2.
Organizační struktura firmy
3.3.
Předmět podnikání
3.4.
Ukázka sortimentu
3.5.
Průzkum trhu
3.6.
SWOT analýza
3.8.
Specifikace pracovních míst
3.9.
Materiální zajištění
3.10.
Mzdové náklady
3.11.
Rozvaha a finanční zajištění firmy
3.12.
Přílohy
4.
Závěr

Úryvek

"2. Podnikatelský záměr – teoretická část
2. 1 Vysvětlení pojmu
Pojem podnikatelský záměr můžeme definovat různě,například jako ucelený materiál sloužící k popisu projektu pro potencionálního investora, nebo též jako nedílnou součást přípravných prací spojených se založením firmy. V každém případě se jedná o dokument popisující základní smysl firmy, dlouhodobý cíl, silné a slabé stránky byznysu, financování, obchod a marketing, rizikové faktory, trh, konkurenci a cestu vedoucí k dosažení cíle. Podnikatelský záměr konkretizuje záměry podnikatele do budoucna.
Podnikatel který uvažuje o založení firmy by si měl klást nejprve otázku - v čem a jak bude podnikat a pak také otázku - co bude chtít případný investor slyšet a pokusit se vcítit do jeho situace, kdy on sám by měl do tohoto projektu investovat. Tudíž dosáhnout toho, aby byly splněny obě základní úlohy podnikatelského záměru a to interní i externí.
Interní úloha podnikatelského záměru spočívá převážně v tom, že poskytuje začínajícímu podnikateli i podnikateli s již fungující firmou jistý nástroj plánování, podklady pro rozhodnutí, nástroj kontroly. A v případě , že výtah z podnikatelského záměru dá podnikatel k dispozici svým zaměstnancům, aby se tito seznámili se cíly firmy a její další strategií, může podnikatelský záměr vést k posílení identity těchto zaměstnanců s firmou.
Externí úloha spočívá převážně v tom, že externí subjekty – investoři ( banky, investiční společnosti, aj.), posuzují schopnost firmy realizovat svůj investiční program, její připravenost ucházet se o různé druhy podnikatelské podpory. Jde o to, přesvědčit investory, že podnikatelský záměr, na jehož realizaci a financování požadujeme kapitál, skýtá naději úspěšnosti a pro investory bude výhodné se na něm svými investicemi podílet.
Kvalitní sestavení podnikatelského záměru je základní podmínkou pro dosažení rozvoje, zisku a prosperity firmy.

2. 2 Funkce podnikatelského záměru
Zpracování podnikatelského záměru umožňuje podnikateli aby své myšlenky a nápady uspořádal a v písemné formě a učinil tak firemní koncepci přehlednou a schopnou dalšího rozvoje. Rovněž tak demonstroval záměry ve vývoji firmy, předpoklady na kterých jsou tyto záměry postaveny a rizika, která jsou spojena s jejich dosažením.
Vytvoření podnikatelského záměru také umožňuje získání užitečných poznatků získaných se souvisejících analýz, které by měli každopádně předcházet vytvoření podnikatelského záměru. Příkladem může být analýza vnějšího okolí, která je nápomocna zejména při orientaci v politické situaci, legislativě, možnostech domácí ekonomiky, daňové soustavě apod.
Podnikatelský záměr lze rovněž považovat za jistý donucovací prostředek , který zakladatele firmy přinucuje k tomu, aby své cíle, strategie, postupy a opatření, přesně a jasně definoval. Také jej nutí k vzájemné spolupráci a dohodě s ostatními spoluzakladateli a spolupracovníky.
Slouží rovněž k včasnému odhalení možných slabin a rizik v záměrech a cestách, které si podnikatel zvolil k dosažení stanovených cílů. Podnikatelský záměr může kdykoli předjednat a prodiskutovat s odborníky, ale též ze zkušenějšími „kolegy“ podnikateli, což může vést vylepšení a zdokonalení našeho záměru, potažmo vlastní podnikatelské činnosti.
Podnikatelský záměr slouží i k predikci vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních prostředků z podnikatelské činnosti. Jde o nezbytnost při dojednávání a získávání bankovních úvěrů, finančních prostředků od jiných institucionálních investorů a též finančních prostředků z různých podpůrných republikových a evropských fondů.
Podnikatelský záměr zvyšuje informovanost zaměstnanců firmy o záměrech činnostech a dalším trendu vývoje firmy a pomáhá tak zvyšovat firemní kulturu.
V neposlední řadě pak podnikatelský záměr slouží jako nástroj kontroly a pozdějšího srovnání prvotních plánů podnikatele a skutečného stavu jeho podnikatelské činnosti. "

Poznámka

V práci se objevují četné pravopisné chyby.
Součástí práce je několik tabulek a graf o rozsahu cca ¾ strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22549
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse