Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Terapeutické komunity

Terapeutické komunity


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná seminární práce definuje terapeutické komunity, seznamuje s jejich cíli a typy. Za použití statistických údajů v krátkosti informuje o současném stavu terapeutických komunit v ČR.

Obsah

1.
Definice terapeutické komunity (TK)
2.
Cíle TK
3.
TK v historii - vznik, principy
4.
Nešporova typologie komunit
5.
Současná situace v České republice

Úryvek

"V České republice jsou terapeutické komunity buď součástí komplexního systému péče některé z organizací (SANANIM, Podané Ruce, Renarkon …), popřípadě fungují jako samostatná organizace s vazbami na další odborná zařízení. Většinou jsou tyto organizace nestátní. Ve státním sektoru jsou pak terapeutické komunity realizovány jako zařízení sociálních služeb nebo jako samostatná lůžková oddělení zdravotnických zařízení.
Cílem komunity je poskytnou klientům bezpečné a podnětné prostředí pro další seberozvoj, který je realizován především prostřednictvím sociálního učení v rámci jasně vymezených, srozumitelných pravidel. Hlavní potenciál komunitního léčení je spojení dvou základních složek: každodenní soužití členů komunity a monitorované sociální učení a nácvik běžných sociálních dovedností.
Komunity vznikaly po druhé světové válce v USA, vycházely především ze zkušeností organizace Anonymní alkoholici, nicméně přejímaly také zkušenosti z britských terapeutických skupin pro duševně nemocné, např.:
• Aktivní podíl pacientů na léčení
• Dobrá komunikace na všech úrovních
• Podíl pacientů na rozhodování
• Kolektivnost a sociální učení, kdy klient okamžitě dostává zpětnou vazbu o tom, jak jeho chování a jednání působí na ostatní členy komunity"

Poznámka

Seminární práce pro předmět Drug Interventions.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x487e40834986d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Terap_komun.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse