Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Teraristika, aneb teorie pro odborníky

Teraristika, aneb teorie pro odborníky


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje se základy teraristiky. Zabývá se chovatelskou legislativou, Cites, karanténou a transportem terarijních zvířat, jejich nemocemi, vybavením a fungováním terárií a výživou a krmením terarijních živočichů.

Obsah

1.
Co je to teraristika
2.
Z historie teraristiky
3.
Chovatelská legislativa
3.1.
CITES v České republice a Evropské unii
4.
Karanténa a transport terarijních zvířat
4.1.
Transport terarijních zvířat
4.2.
Karanténa
5.
Nemoci plazů a obojživelníků
5.1.
Příklady běžnějších zdravotních problémů:
6.
Typy terárií
6.1.
Typy terárií podle konstrukce
6.2.
Typy terárií podle umístění
6.3.
Typy terárií podle rozměrů a tvaru (v textu uváděné rozměry značí délku x šířku x
6.4.
Typy terárií podle vybavení a chovatelského zaměření
6.5.
Typy terárií podle biotopu
7.
Vybavení terárií
8.
Terarijní technika
9.
Mikroklima
9.1.
Základní mikroklimatické typy pro pozemní a stromové živočichy
9.1.1
Lesy deštné
9.1.2
Lesy tropické – ostatní typy
9.1.3
Různé typy tropického bezlesí
9.1.4
Mikroklima mírného a subtropického pásu
9.2.
Základní typy mikroklimatu pro vodní akvatické a semiakvatické druhy (opět u obojživelníků teploty nižší):
10.
Výživa a krmení
10.1.
Potravní rozdělení terarijních chovanců
10.2.
Potravní specializace
10.3.
Krmiva v teraristice
10.3.1
Bezobratlé krmné organismy
10.3.2
Obratlovci jako krmné organismy
10.3.3
Krmení býložravců
10.4.
Vitamínové a minerální doplňky

Úryvek

“4. Karanténa a transport terarijních zvířat

Do této kapitoly stručně shrnujeme informace o transportních podmínkách a karanténě nově získaných zvířat.

4.1. Transport terarijních zvířat

a) obojživelníci – v plastových krabičkách se zajištěným větráním, s kousky vlhkého rašeliníku či molitanu pro udržování vysoké vlhkosti, převážet spíše v nižších teplotách (asi 15-22 °C, max. 25 °C, dle druhu), vhodné je zatemnění (zmenšení stresu);
b) plazi – v plátěných pytlících či plastových krabičkách se zajištěným větráním, některé druhy mohou vyžadovat též zvlhčování prostředí, jiné zas vyžadují oporu na vložených větvičkách (např. chameleóni, někteří stromoví hadi), převážet v teple (pozor na podchlazení tropických druhů), ale ne v příliš vysokém (asi 22-26 °C, max. 28 °C, dle druhu), vhodné je zatemnění (zmenšení stresu).
Zvířata by neměla být krátce před transportem krmena (není to sice nebezpečné jako u ryb, ale může to být nepraktické – hadi např. kořist často vyzvrací; u delšího transportu při náhodném podchlazení může být i nebezpečné), nekrmit během cesty, pozor ale na dehydrataci (!).

4.2. Karanténa

V minulosti se uváděla vhodná doba na karanténování terarijních zvířat asi 6 týdnů, což je ale poměrně dlouho, nyní se uvádí (i ze zákona) jako dostatečná doba asi 28 dní. Záleží ovšem na možnostech chovatele a původu zvířat (pro odchovaná u osvědčených chovatelů stačí kratší doba, u neznámého původu či u transportu z přírody či od obchodníků z JV Asie, Tanzanie, apod. raději delší). Ze zákona musí podstoupit karanténu všechna zvířata při importu ze zahraničí v prostorách ke karanténě schválených okresní veterinární správou.
Hlavní zásady karantény plazů a obojživelníků – karanténní prostory v jiné místnosti než terária pro chov či obchod; nepoužívat stejné nástroje a techniku (pinzety, napájecí a krmné misky, atd.) v karanténě i v normálním chovu; umístění zvířat v hygienickém typu terária (co nejjednodušší vybavení, žádný substrát – jen filtrační papír – vyjma druhů specializovaných na zahrabávání v písku); omezení stresu držením co nejmenšího počtu zvířat v jednom teráriu (i když mnozí obchodníci rádi koncentrují větší počty zvířat). Nejdůležitějším faktorem po transportu (zvláště při dovozu z přírody či po delší cestě) je zamezení možné dehydratace (napájení, rosení, atd.). Pro zmenšení stresu je možné podávat přiměřené množství vitamínů C a řady B rozpuštěných ve vodě. Pokud mají zvířata zájem o potravu, tak je vhodné krmit, ovšem u plazů (zvláště hadů) i mnoha obojživelníků to nebývá životně nezbytné (u vyhublých zvířat, mláďat, apod. je ovšem nutné při odmítání potravy brzy přistoupit k umělému, násilnému krmení (sem vložit odkaz na obr. 14)). U zvířat neznámého původu či z přírody je nutné bakteriologické a parazitologické vyšetření – pokud se při něm zjistí výskyt nějakého patogena, po konzultaci s veterinářem je možné podávat léky či antiparazitika (není vhodné podávat antiparazitika a už vůbec ne např. antibiotika preventivně, tj. bez konkrétní diagnózy a zjištění přítomnosti patogena).

5. Nemoci plazů a obojživelníků

V současnosti je známo široké spektrum nemocí a zdravotních problémů (např. metabolických způsobených chybnou výživou) postihujících plazy a obojživelníky, mnohé choroby (např. virové, bakteriální a parazitární) budou jistě ještě objeveny. V běžném domácím chovu je nutné konzultovat veškeré problémy s odborníky, též vzhledem k tomu, že některé choroby jsou přenosné i na člověka. Zároveň je vhodné vlastnit a prostudovat alespoň základní literaturu (sem vložit odkaz na obr. 15)."

Poznámka

Text je uveřejněn se souhlasem Mgr. Vladimíra Vrabce, Ph.D.. Fotografie, které doplňují text lze nalézt na: http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=64&idkapitola=185.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c3699c9fdac.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Teraristika_skripta.doc (112 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse