Název Goodness Staženo

Teraristika, aneb teorie pro odborníky

Tento text seznamuje se základy teraristiky. Zabývá se chovatelskou legislativou, Cites, karanténou a transportem terarijních zvířat, jejich nemocemi,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

142x

Periodicita, vlastnosti prvků v závislosti na pozici v periodické soustavě

Naleznete zde formulaci periodického zákona i základní charakteristiku periodické tabulky prvků. Je zde uvedena klasifikace prvků podle elektronové ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

69x

Nanomateriály na bázi uhlíku

Tato práce je vhodná jako příprava ke zkoušce z předmětu úvod do studia materiálu. Naleznete zde potřebné informace, které jsou podány velice přehledn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

69x

Mikroelektronika a nanoelektronika

Tato práce se zaměřuje na trendy v mikro a nanoelektronice a předvídá jejich vývoj. Práce je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z předmětu úvod do ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

68x

Teorie chemické vazby

Tato práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z chemie. Naleznete zde charakteristiku jednotlivých druhů vazeb, podmínky pro vznik vazby, délku v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

60x

Nanostroje- perspektiva

Tato práce je vhodná jako materiál k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Naleznete zde základy termodynamiky, které se vstahují k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

56x

Nanovrstvy

Práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých druhů nanovrstev a jejich možné aplikace. Jsou zde uvedeny pozitivní i negativní vklastnosti jednotl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

56x

Příklady možností zneužití nanotechnologie

Tato práce popisuje rizika, která jsou spojena s užíváním nanotechnologií. Lze ji také brát jako varování před riziky všech nových technologií. Práce ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

55x

Nanotechnologie v přírodě

Tato práce je vhodná jako příprava ke zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Jsou zde charakterizovány přírodní nanotechnologie, ve kterýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

55x

Možné sociální a etické aspekty a rizika nanotechnologií

Tato práce poukazuje na rizika nanotechnologií z hlediska etického i zdravotního a popisuje nejrůznější pohledy na nanotechnologie. Práce obsahuje nap... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

48x
1  2  3  4  »