Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Terminologie ODMG (The Object Database Management Group)

Terminologie ODMG (The Object Database Management Group)


Kategorie: Programování

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně seznamuje se základními pojmy a fungováním databázových systémů ORACLE.

Obsah

1.
Databáze
2.
Externí specifikace typu
3.
Implementace typu (interní definice)
3.1
Reprezentace a množiny metod
3.2
Třída
3.3
Primitivní typy
4.
Pravidla dědičnosti
5.
Vztah rozšíření
6.
Objekty
7.
Kolekční objekty
8.
Vztahy

Úryvek

“Implementace typu (používá se též pojem interní definice):
Sestává se z : reprezentace a množiny metod
Reprezentace - datová struktura odvozena od vlastnosti typu a jazykového přiřazení jako specifika implementace, což znamená, že interní reprezentace se bude lišit v závislosti na použitém programovacím jazyku. Detailní operace s typy jsou specifikovány množinou metod (pro každou operaci musí být určena aspoň jedna metoda). Typ může obsahovat řadu metod neviditelných z venku.
Primitivní typy: boolean, char, short, long, float , octet string, enum, any.
Z těchto typů lze vytvořit (pro literály i třídy) větší typy

Třída je typem, ze kterého mohou být vytvořeny objekty, rozhraní je typem , z něhož být tvořeny objekty nemohou (= abstraktní třída).
Rozhraní, z nichž dědí jiná rozhraní jsou supertypy; rozhraní dědící jsou subtypy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45aa4ba85cffb.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Terminologie_ODMG.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse