Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Test: Jaké pudy ve vás dřímají?

Test: Jaké pudy ve vás dřímají?Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své první části obsahuje test zaměřený na potlačené sklony a jeho vyhodnocení. Druhá část objasňuje pojem nevědomí a seznamuje s některými jeho známými teoriemi.

Obsah

1.
Test a jeho vyhodnocení
2.
Podvědomí
2.1.
Vymezení
2.2.
Autosugesce
2.3.
Carl Gustav Jung, Sigmund Freud
3.
Pojmy

Úryvek

"Test - Jaké pudy ve vás dřímají?

Před sebou vidíte osm portrétů více či méně sympatických lidí. Dobře si je prohlédněte a vyberte mezi nimi člověka, kterého byste opravdu neradi potkali v noci v podzemním parkovišti a kterého byste podezřívali z nejhoršího. Pak si podle čísla vyhledejte odpovídající charakteristiku a objevíte svou skrytou tvář.

Tento test je inspirován (převzali jsme fotografie a terminologii) podobným testem od Lipóta Szondiho, maďarského psychiatra z 19. století, který chtěl odhalovat skryté sklony osobnosti podle sympatií a antipatií, jež v lidech vyvolávaly fotografie psychopatů. Vycházel z principu "svůj k svému" a z poznatku, že na druhých většinou nejvíc nesnášíme to, co se nám nelíbí na nás samých a co potlačujeme.

Existují dva způsoby potlačení:
Popření: Úplně odmítneme své skryté sklony a kompenzujeme je tím, že se začneme chovat zcela opačně.
Sublimace: Skryté sklony nahradíme sociálně přijatelnějšími, nebo dokonce užitečnými postoji, uměleckými aktivitami, koníčky...

1. fotografie
Vybrali jste si sadistu
Potlačené sklony: autoritářství, potřeba ovládat, zlomyslnost.
Jestli jste si vybrali tento portrét inkvizitorského profesora, zřejmě před druhými i před sebou pečlivě skrýváte "silné sklony ke krutému, agresivnímu nebo ponižujícímu chování k ostatním".
Popření: Jste zcela neškodná bytost. Podřizujete se, jste schopni se obětovat, vždy připraveni pomáhat svým bližním. Jste usměvavý zaměstnanec, ochotný kolega. Zároveň však není snadné být vaším nadřízeným. Když se vám nechce do nějaké práce, děláte obstrukce hašteříte se, trucujete, jste neochotní...). Vaším stylem je pasivní rezistence, naléhání, které časem "otráví".
Sublimace: Své sklony uplatníte v určitých profesích - řezník, chirurg, policista, zubař, vyšetřující soudce... Nebo je můžete rozumově zdůvodňovat, vést dlouhé rozpravy o řádu a autoritě (syndrom "ředitele zeměkoule").

2. fotografie

Vybrali jste si zuřivce
Potlačené sklony: impulzivita a násilí.
Jestli jste dostali strach z tohoto chlapíka s hlavou pitbulla, znamená to, že jste v sobě potlačili, udusili silnou agresivitu.
Popření: Jste mírumilovní, často až extrémně laskaví.
Jste přívětiví, přející, hotové dobrotisko, vzbuzujete dojem, že jste solidní a ovládáte své emoce. Vaše náklonnost bývá stabilní, máte silná pouta k lidem, věcem, idejím. Na konci dne však býváte často vyčerpaní. Vysiluje vás neustálé skrývání násilných sklonů, k němuž vás nutí touha být všem sympatičtí.
Sublimace: Svou impulzivitu někdy pozitivně využijete při sportu. Vedete dozajista hyperaktivní život. Váš čas zaplňují stovky projektů, organizujete spousty různých věcí nebo prostě jen vybíjíte svou energii na diskotéce."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d324bd8345.zip (461 kB)
Nezabalený formát:
Test_pudy.doc (511 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse