Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Test rozdílu průměrů a rozptylů dvou datových souborů - příklad

Test rozdílu průměrů a rozptylů dvou datových souborů - příklad


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Cílem práce je na vlastním příkladě otestovat rozdíl relativní četnosti a pravděpodobnosti. Autorka nejprve předkládá zadání příkladu a určuje základní, výběrové a datové soubory. Následně vypočítává empirické charakteristiky a provádí test rozdílu výběrových průměrů.

Obsah

1.
Datový soubor
2.
Zvolíme nulovou hypotézu
3.
Testové kriterium
4.
Kritický obor
5.
Závěr

Úryvek

"Testujte rozdíl relativní četnosti a pravděpodobnosti

Studenti 2. ročníku OA Břeclav se vždy na začátku školního roku v předmětu "Fiktivní firma" rozhodují, jaký výrobek budou vyrábět. Jedná se vždy o nějakou drobnost (v tomto předmětu jde o vysvětlení fungování firmy praktickými příklady), kterou pak prodávají ostatním studentům této školy. Získané peníze z prodeje se vždy na konci školního roku darují psímu útulku v Bulharech.
Studenti 2. ročníku ve školním roce 2006/2007 se rozhodli, že by mohli vyrábět bavlněné náramky přátelství. Podle výsledků podobných prodejů v předchozích letech, předpokládali, že by o jejich výrobky mělo zájem 30 % zákazníků – studentů. Při průzkumu trhu, kdy oslovili 200 náhodně vybraných studentů, zjistili, že 67 studentů by o náramky přátelství mělo zájem.
(Tyto údaje mi poskytla Leona Žamberská, studentka 2.C OA Břeclav, dne 4.4.2007)

Je třeba otestovat rozdíl mezi jejich předpokladem a průzkumem.

Základní soubor – všichni potenciální zákazníci – všichni studenti OA Břeclav
Výběrový soubor – 200 náhodně vybraných studentů
Datový soubor – zjištěné odpovědi u těchto 200 studentů
Měřený znak X – otázka, zda by si student koupil náramek přátelství
- kvalitativní, alternativní
x = 1 koupí
x = 0 nekoupí

Z datového souboru určíme výběrový průměr


[vzorec]


Tento výběrový průměr je roven relativní četnosti jevu {x = 1}, tj. že student si náramek koupí.


[schéma]


1) Zvolíme nulovou hypotézu:
H: p ≤ p0 Hypotéza H značí:
H: p > p0 procento studentů, kteří si koupí náramek, bude menší než 30 %


2) Testové kriterium


[vzorec]"

Poznámka

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, předmět Statistické metody a analýza rizika. Práce obsahuje grafy a vzorce, rozsah čistého textu je necelá 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e39bc0ed623d.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Test_rozdilu_prumeru_a_rozptylu.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse