Test techniků


Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Test - definování a vyhodnocení problémů, symboly, význam pojmů, typy událostí, vytváření datového modelu.

Úryvek

Vysvětlete význam těchto pojmů:
Silná entita = existuje nezávisle na existenci jiné entity
Popisná entita = poskytuje oplňují informace o již existujících entitách
Vazební entita obsahuje data související s výskytem dvojice souvisejících entit

Co se provádí při převodu do jednotlivých NF?
2NF odstranění závislostí neklíčových položek pouze na část klíče
3NF odstranění závislostí mezi neklíčovými položkami
1NF odstranění opakujících se skupin uvnitř nenormalizované relace

Poznámka

Neobsahuje příliš informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44b61174a9edb.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Test_techniku.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse