The USA


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce obsahuje informace potřebné o Americe - USA - informace pro maturitní zkoušku. Vše je stručně popsáno a vysvětleno, práce obsahuje i obrázky, které pomohou při učivu.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Sport
3.
Poloha - geografie
4.
Počasí
5.
Známá města – New York, Las Vegas…
6.
Historie
7.
Fauna a flóra
8.
Obyvatelstvo, Náboženství
9.
Národní symboly
10.
Ekonomika
11.
Zemědělství
12.
Politický systém včetně prezidentů
13.
Jazyk
14.
Aljaška
15.
Havajské ostrovy

Úryvek

"Na základě formátu nelze."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: the_usa__2_.zip (6549 kB)
Nezabalený formát:
THE_USA__2_.pptx (6740 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse