Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv: Dějiny Irska

Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv: Dějiny Irska


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje obsah jednotlivých části knihy Dějiny Irska, jejímž autory jsou Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv. Věnuje se nejen vlastnímu textu knihy, ale také dodatkům, biografii a dalším doplňujícím oddílům.

Obsah

1.
Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv: Dějiny Irska

Úryvek

"Dějiny Irska

Autor: Theodore W. Moody, Francis X. Martin a kolektiv

Nakladatelství: Lidové noviny, stran 490, 1996, ISBN 80-7016-151-4

Autor se snaží srozumitelným způsobem předložit laickému čtenáři dějiny Irska. Nesnaží se zacházet do zbytečných extrémů, ale snaží se o plastický a pochopitelný obraz irské společnosti. Autor se v knize pokouší o přehledný a objektivní popis dějin Irska od nejstarších dob po současnost.

419 stran knihy je rozdělena do 23 kapitol. Každou kapitolu měl na starosti jeden hlavní spisovatel. První uvedenou kapitolou je Historie Irska z pohledu zeměpisce (autorem je J. H. Andews) na stranách 5 až 14. Poslední, 23. kapitolou, je Irsko, 1982 - 1994 (autorem je Richard English) mezi stranami 279 a 294. Mezi těmito kapitolami jsou uvedeny např. kapitola 6. Věk vikingských válek (9. - 10. století), kterou napsal Liam de Paar, nebo kapitola č. 20. severní Irsko, 1921 - 1966 od J. L. McCracken (strany 240 - 248).

Mezi Dodatky autoři zařadili části Irští králové (strany 303 - 307), Irští presidenti a předsedové vlád (strany 308 - 309), Bibliografie k dějinám Irska (309 - 338), Chronologie irských dějin (strany 339 - 393), Zkratky (strany 394 - 395), Přehled map (strany 395 - 396), Redakční poznámka (strany 396 - 397) a Rejstřík (strany 397 - 417).

V části Presidenti a předsedové vlád jsou uvedeni prezidenti a předsedové vlád za státní útvary Svobodného irského státu, Irské republiky a Severní Irsko.

Bibliografie k dějinám Irska je rozdělena na 16. částí. Knihy jsou sestaveny podle určitého tématu, například III. Historická geografie Irska, X. Irsko, 1800 - 1850 nebo XIII. Dějiny Ulsteru. Zdroje psané v češtině nebo do ní přeložené jsou označeny jako nultá kapitola, zbývající literatura, která se týká dějin Irska, je označena od římské I do XV.

Chronologie irských dějin uvádí zásadní historická data, která jsou spojená s irským územím. Prvním záznamem je 2 000 000 - 30 000 př. Kr. - období pleistocénu - tuhá zima velké doby ledové, povrch Irska téměř jako dnes, nestabilní mořská hladina, a posledním záznamem je rok 1996 - Přímá akce proti drogám.

Ve Zkratkách politických stran a jiných organizací jsou uvedeny jak anglické (případně irské) názvy zkratek, tak i české verze (překlady) názvů.

V Přehledu map je uvedeno 18 map, týkajících se různých témat, například se jedná o Mapu irských pohoří, slatin a drumlinů (strana 6), Užívání irštiny (1851, 1891, 1936, 1961) - strana 273 nebo Politická mapa Irska (strana 291).

V Rejstříku jsou abecedně seřazená hesla, která mají laickému i odbornému čtenáři pomoci s orientací v knize. U každého hesla jsou uvedeny stránky, na kterých se hesla nejčastěji objevují.

Celou knihu doprovází fotografická dokumentace, kterou doprovází podrobné popisky, které podrobně popisují situaci na fotografiích."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a72eff18f89.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
T_W_Moody_F_X_Martin_et_al_Dejiny_Irska.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse