Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Thorstein Veblen: Teorie líné třídy

Thorstein Veblen: Teorie líné třídy


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje první dvě kapitoly výše uvedeného autora z jeho díla Teorie líné třídy. Zároveň podádá stručnou informaci o samotném autorovi. Kniha se věnuje vnímání jednotlivých společneských vrstev v kontextu s průběhem dějin a společenskými standarty.

Úryvek

Od počátku, byl vývoj zahálčivé třídy spjat s lovem a bojem, tedy násilnými demonstracemi vlastní síly, lstí a surovostí. Na zabytí protivníka, nebo nějakého velkého zvířete se tedy pohlíželo jako na akt maximálně úctyhodný a ušlechtilý. Slova jako krutý, surový a agresivní, byla synonymy slovům úctyhodný, vážený, veliký. Proto v mnoha bájích a náboženských textech nacházíme postavy, které se vyznačují tím že porazili nějaké strašné zvíře nebo člověka a mají být proto obdivovány. Tento rys lidské osobnosti podle autora přetrvává.
S tím jak lidé lovili a bojovali, začali také hromadit trofeje, jako například lebku zabitého zvířete, nebo ženu poraženého protivníka. A zde pramení to co autor nazývá závistivým srovnáváním a co je pramenem majetkového soutěžení mezi příslušníky ekonomických tříd. Každý má snahu hromadit majetek, poměřovat se se stále lépe situovanými skupinami lidí. Zvyšovat svou společenskou prestiž. Veblen říká že motivem k hromadění statků není pro tuto zahálčivou třídu spotřeba, jak je to běžně uváděno v ekonomické literatuře, ale soupeření, soupeření o to kdo má víc, nebo kdo má lepší, hodnotnější.

Poznámka

Dobře napsané, škoda jen, že se jedná o první dvě kapitoly a ne celek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4468621b79668.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Thorstein_Veblen.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse