Seminarky.cz > Životopisy > > > Tomáš Akvinský - medailonky myslitelů 1/34

Tomáš Akvinský - medailonky myslitelů 1/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Tomáše Akvinského. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Následující část série naleznete zde Aristotelés - medailonky myslitelů 2/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Citát

Úryvek

"Tomáš Akvinský se narodil roku 1225 jako syn hraběte Landulfa z Aquina. Jeho studia začala poměrně brzy - ještě v chlapeckém věku ho poslali na universitu do Neapole, kde studoval svobodná umění. V 17ti letech vstoupil do dominikánského řádu, později odešel na další studia do Paříže. Zde se stal žákem Alberta Velikého, odešel s ním i do Kolína nad Rýnem (kvůli dalším studiím). Zde strávil 4 roky. Roku 1252 se vrátil zpět do Paříže, aby mohl zahájit svou akademickou činnost - stal se učitelem teologie.

Během svého pobytu v Itálii se, díky překladům Viléma z Moerbeke, seznámil s dílem Aristotela. Vrcholným obdobím jeho života se stala léta 1269-1272, kdy pobýval v Paříži a byl nejuznávanějším učitelem teologie. K jeho posouzení byly směřovány všechny sporné otázky z oblasti teologie. Řád ho také vyslal do Neapole, aby tam zřídil generální studium teologie (řádovou universitu). Papež ho povolal do Lyonu, kde se měl Akvinský zúčastnit koncilu. Zemřel cestou v klášteře Fossa Nova roku 1274.

Dílo Tomáše Akvinského je velice rozsáhlé a sám autor je pro větší přehlednost rozčlenil (kladl důraz na to, aby učitel učil nejen pokročilé, ale i začátečníky, a proto se snažil o jednoduchost a jasnost)."

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120ec0559474.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Tomas_Akvinsky_medailonky_1.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse