Seminarky.cz > Životopisy > > > Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue MasarykKategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje v hlavních momentech působení Tomáše Garrigua Masaryka na politické scéně. Soustředí se především na období do roku 1918.

Obsah

1.
Politické působení

Úryvek

"Československý státník, první prezident Československé republiky. (Přijaté jméno Garrigue bylo příjmením jeho manželky.) Narodil se jako syn kováře 7. 3. 1850 v Hodoníně, zemřel 14. 9. 1937 v Lánech.
Na vídeňské universitě dosáhl Masaryk doktorátu filozofie /1876/, docentury /1879/ a roku 1882 byl jmenován profesorem na České Karlově universitě v Praze. Postupně se stal uznávaným vůdcem tzv. realistického křídla české buržoazní politiky, zejména díky redaktorství v časopise Atheaneum /1884/ a od roku 1887 v listě Čas, orientovaném na širší veřejnost. Téhož roku založil Masaryk politickou skupinu realistů, působící nejprve ve staročeské, později v mladočeské straně, za kterou byl roku 1891 zvolen do říšské rady a českého sněmu; roku 1893 se mandátů vzal. Založil revui Naše doba /1894/,kam přispíval. Získal značný vliv zejména na mládež bojem proti konzervativním postojům v antisemitské kampani (tzv. hilsneriádě), sporech o Rukopisy (královédvorský a zelenohorský), podporou některých požadavků dělnictva a polemikou s klerikalismem (= prudce vedenou výměnou názorů s představiteli směru, který prosazuje roli katolické církve a duchovenstva v politickém a kulturním životě). Zároveň však vystupoval proti marxismu a myšlence revoluce a odmítal materialistický pohled na dějiny, zejména ve svém spise Otázka sociální /1898/, který se stal základem reformismu české sociální demokracie. Roku 1900 spoluzakládal T.G. Masaryk Českou stranu lidovou (později realistickou a roku 1905 pokrokovou), kterou v letech 1907 a 1911 zastupoval v říšské radě. Po vypuknutí 1. sv. války emigroval. Roku 1916 se stal předsedou Národní rady československé v Paříži a organisátorem odboje v emigraci s cílem zřízení samostatného československého státu. Připravil půdu pro založení českoslov. legií v Rusku a zasadil se o jejich zařazení proti sovětské republice.
Po ustanovení Československé republiky, na němž měl velký osobní podíl, byl T.G.M. zvolen 14. 11. 1918 jejím 1. prezid. a pak znovu v letech 1920, 1927 a 1934.
Po celý život se zabýval problematikou nábož. přesvědčení, morálky a etiky. Měl podíl na akcích usilujících o potlačení revolučního dělnického hnutí. Dne 14.12.1935 se T.G.M. funkce prezidenta ze zdravotních důvodů vzdal.


zdroj: Kdo je kdo (1979), Jiří Tomeček"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d583504b070.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Tomas_Garrigue_Masaryk.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse