Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Tony Allan: Ilustrované dějiny světa: Objevitelské plavby a krize víry 1492–1648

Tony Allan: Ilustrované dějiny světa: Objevitelské plavby a krize víry 1492–1648


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje, jaké informace lze získat z knihy Ilustrované dějiny světa: Objevitelské plavby a krize víry 1492–1648 Tonyho Allana.

Obsah

1.
Tony Allan: Ilustrované dějiny světa: Objevitelské plavby a krize víry 1492–1648

Úryvek

"Kniha je rozdělena na 6 částí, a to Evropa, Amerika, Objevování nových světů, Asie, Afrika a Oceánie. Mimo kapitoly Objevování nových světů. Jsou všechny zbývající kapitoly v rozsahu cca 30 - 50 stran. Zbývající kapitola je rozvržena na cca 12 stranách.

Na začátku knihy je umístěna časová osa v rozsahu tří stran. Časová osa je umístěna na přední i zadní straně trojlistu. Jsou zde uvedena některá historická data 15. až 17. století s Evropou, Amerikou, Afrikou, Asií a Oceánií.

Kapitola Evropa se zabývá historickým vývojem v několika evropských zemích, např. v Itálii, Polsku, Německu nebo Španělsku. Začíná na straně 4. Kapitola Amerika se zabývá hlavně expanzivními tendencemi a objevitelskými cestami evropských zemí, především království. Není výjimkou, že byly tyto objevitelské cesty velmi výnosné. Tato část knihy se rozkládá na stranách 68 až 104. Kapitola Asie rozvádí historické děje hlavně v Japonsku, asijské části Ruska, Číny nebo Indii. Doprovází čtenáře na stranách 114 až 154. Kapitola Afrika popisuje objevitelské cesty po africkém kontinentu. Autoři rozvinuly obsah knihy na stranách 154 až 178. Kapitola Oceánie rozvádí objevitelské cesty po oceánském území (nejčastěji se jedná např. Austrálie, nejbližší ostrovy). Začátek poslední části knihy autoři zařadili na stranu 178.

Obrazová dokumentace doprovází celou knihou. Jedná se především o fotografie, historické obrazy, kresby, sochy apod. Informační boxy uvádějí detailnější informace, které dále rozvíjejí děj určité části kapitoly.

Rejstřík je umístěn na konci knihy. Jsou zde seřazeny podle abecedy pojmy související s obsahem knihy i s uvedením stran, na kterých se nejčastěji vyskytují. Poděkování, stejně jako rejstřík, je taktéž zařazeno na konec knihy. Autoři zde písemnou formou děkují svým spolupracovníkům a přispěvatelům do knihy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517a82cae1c5c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
T_Allan_Ilustrovane_dejiny_sveta.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse